Service

Dear valued customer !

QCVN would like to send respectful greetings, health and prosperity to your agencies and businesses.

Vietnam Center for Environmental Analysis and Monitoring belongs to Vietnam QCVN Standard Technology Joint Stock Company, which is certified by the Ministry of Natural Resources and Environment to be eligible to operate environmental monitoring services in two areas:

 • Field observation
 • Analysis of environmental indicators of the country, air, soil, mud…
 • VIMCERTS 197 and 1316/ QĐ-BTNMT;
 • Accreditation of appropriate assessment ISO/IEC 17025:2017, VIAS number 5295.2018/QĐ-VPCNCL;
 • Eligible to test the labor environment by the Department of Health of Ho Chi Minh City number 6229/SYT-NVY.
Tại sao chọn QCVN là đơn vị thực hiện phân tích nước •QCVN là đơn vị có năng lực pháp lý thực hiện theo đúng thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và môi trường; Nghị định 107/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ; • QCVN có chứng nhận VIMCERTS 197 do Bộ tài Nguyên và Môi Trường cấp lần 2 theo Quyết định số 2080/QĐ-BTNMT • QCVN thực hiện và luôn tuân thủ theo quy định ISO 17025:2017 • Chúng tôi có đầy đủ năng lực về nhân sự và máy móc thiết bị để thực hiện các chỉ tiêu trong nền mẫu môi trường, nước • QCVN cam kết đưa ra chi phí hợp lý nhất với thời gian trả kết quả nhanh chóng đến quý khách hàng
phân tích nước
Trung tâm phân tích QCVN
Trung tâm phân tích QCVN

Scope of activities of QCVN includes:

 • Analysis of indicators in water (drinking water, ice, sewage, surface water …);

 • Environmental monitoring labor;

 • Food testing.

 • Training center for testing water, food and microbiological analysis Strengths of Vietnam Center for Environmental Analysis and Monitoring.

 • Shareholders are masters, engineers with high professional qualifications, with more than 30 years of experience in water, food, microbiology analysis, combined with a team of young, enthusiastic and good technical staff. specialized training courses;

 • QCVN is always a reliable companion of customers. We provide reliable test results, fast response time, cost of testing, compliance and compliance with regulatory and statutory requirements.

 • Besides, we always improve the quality management system with modern information technology systems, ensuring absolute security for customers.

 

dịch vụ quan trắc phân tích môi trường
(Scope of activities of QCVN)

Sustainable development orientation of QCVN believes will bring satisfaction to our customers with the services we provide.

We are looking forward to cooperating with customers in the future.

VIETNAM QCVN STANDARD TECHNICAL JOINT STOCK COMPANY

Address: 67/2/8 Rout 5, Ward 17, Govap District, Hochiminh City, Vietnam

Phone: 0287 308 6678 – Hotline: 0919 98 48 39

Email: info@qcvn.com.vn