Tư vấn các hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Tư vấn các hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp

Sổ tay môi trường thống kê các thủ tục môi trường cơ bản nhất mà Doanh nghiệp cần thực hiện trước và sau khi đi vào hoạt động.

1.Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ chưa đi vào hoạt động.

Trước khi đi vào xây dựng, hoạt động các doanh nghiệp tùy từng quy mô, công suất và loại hình hoạt động sẽ tiến hành lập 1 trong các hồ sơ môi trường ban đầu như sau:

  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường (ĐTM) (Theo Điều 12 Nghị định 18/2015/NĐ-CP – các đối tượng phải lập ĐTM được quy định tại PL2 – NĐ 18/2015/NĐ-CP)
  • Lập báo cáo đánh giá tác động môi trường chiến lược (ĐCM)
  • Lập kế hoạch bảo vệ môi trường

2.Doanh nghiệp sản xuất, kinh doanh, dịch vụ đã đi vào hoạt động 

Doanh nghiệp đã đi vào hoạt động nhưng chưa thực hiện bất kỳ hồ sơ môi trường ban đầu nào tùy từng quy mô, công suất và loại hình hoạt động sẽ tiến hành lập một trong số những hồ sơ sau: (hết hạn thực hiện – đang chờ thông tư hướng dẫn của Bộ Tài nguyên và môi trường)

  • Lập đề án bảo vệ môi trường chi tiết
  • Lập đề án bảo vệ môi trường đơn giản

Doanh nghiệp đã hoàn thành hồ sơ môi trường ban đầu tùy thuộc vào điều kiện thực tế, lượng chất thải nguy hại phát sinh, lượng nước thải phát sinh và ngành nghề hoạt động mà thực hiện tiếp tục các hồ sơ sau:

  • Định kỳ 06 tháng phải lập hồ sơ Báo cáo giám sát môi trường định kỳ lên PTNMT Quận để báo cáo tình hình thực hiện công tác BVMT tại cơ sở
  • Lập hồ sơ xin phép xả thải (≥ 5m3/ngày.đêm, từ 1m3 trở lên với bệnh viện, phòng khám, thuộc da, phong thí nghiệm, nhuộm…)
  • Lập sổ chủ nguồn thải (> 600kg/năm) (Cơ sở phát sinh loại chất thải nguy hại như: bóng đèn huỳnh quang thải, giẻ lau dính dầu, mỡ, mực in thải….tất cả những chất thải đó phải được lưu trữ tại khu vực riêng và dán mã số quản lý chất thải đã đăng ký trong Sổ chủ nguồn thải chất thải nguy hại, phải tiến hành đăng ký Sổ chủ nguồn thải, ký hợp đồng thu gom với đơn vị thu gom có chức năng thu gom, vận chuyển và xử lý CTNH (Theo Nghị định 38/2015/NĐ – CP có hiệu lực ngày 15/06/2015)

Một năm phải tiến hành Lập Báo cáo quản lý chất thải nguy hại một lấn gửi lên STNMT trước ngày 31/12 hăng năm (Theo TT 36/2015/BTNMT có hiệu lực từ ngày 01/09/2015.

  • Các cơ sở có sử dụng nước giếng khoan thì bắt buộc phải xin Giấy phép khai thác nước ngầm (theo Luật Tài Nguyên nước số 17/2012/QH13) và các cơ sở có hệ thống xử lý nước thải đều phải xin Giấy phép xả thải trước khi xả nước ra môi trường (Nghị định 201/2013/NĐ – CP và thông tư 27/2014/BTNMT)

Hồ sơ môi trường cần thiết cho doanh nghiệp đi kèm với các biện pháp bảo vệ môi trường như: có đơn vị thu gom rác sinh hoạt, ký kết hợp đồng thu gom rác nguy hại và nơi lưu chứa chất thải nguy hại cụ thể: thùng có nắp đậy, mỗi loại rác nguy hại bỏ vào thùng riêng biệt,dãn nhãn từng loại, nơi chứa các thùng này có mái che; đơn vị phát sinh nước thải phải có hệ thống xử lý nước thải trước khi xả vào hệ thống đấu nối chung…

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 537/7 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0919 98 48 39

Email: info@qcvn.com.vn