Báo cáo quan trắc môi trường lao động

Hồ sơ đo kiểm môi trường lao động:

báo cáo quan trắc môi trường lao động thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động hướng dẫn viết hồ sơ vệ sinh lao động theo phụ lục I.

QCVN là đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo công văn số 345/SYT-NYV ngày 18/01/2019 của Sở Y Tế HCM.

Quy trình thực hiện đo kiểm môi trường lao động bao gồm:

Bước 1: Đội quan trắc hiện trường của QCVN tiến hành quan trắc các chỉ tiêu khí, khí độc, các yếu tố vật lý, yếu tố tâm sinh lý, tư thế lao động… tại những khu vực có người lao động làm việc.

Bước 2: Đội chuyên viên xử lý hồ sơ, tổng hợp các thông tin của doanh nghiệp, quy trình hoạt động và kết quả quan trắc thành báo cáo quan trắc, đưa ra các giải pháp cho các chỉ tiêu/ yếu tố ko đạt tại những nơi có người lao động làm việc với mục đích hạn chế các tác nhân ảnh hưởng sức khỏe, tâm sinh lý, bệnh nghề nghiệp của người lao động…

dịch vụ quan trắc phân tích môi trường
dịch vụ quan trắc phân tích môi trường

1. Căn cứ pháp lý lập báo cáo quan trắc môi trường lao động:

− Nghị Định 39/2016/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động.

− Hướng dẫn viết hồ sơ vệ sinh lao động theo phụ lục I.

− Nghị Định 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết một số điều của luật an toàn, vệ sinh lao động về hoạt động kiểm định kỹ thuật an toàn lao động, huấn luyện an toàn, vệ sinh lao động và quan trắc môi trường lao động

− Hướng dẫn lập Báo cáo Kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động theo mẫu 04 phụ lục III

2. Phương pháp đo và phân tích các chỉ tiêu khí trong môi trường:

− Đo các chỉ số vi khí hậu: nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió, theo quy định tại QCVN 26: 2016/BYT của Bộ Y tế.

− Đo chiếu sáng theo quy định tại QCVN 22: 2016/BYT của Bộ Y tế.

− Đo tiếng ồn theo quy định tại QCVN 24: 2016/BYT của Bộ Y tế.

− Đo, lấy mẫu phân tích bụi và hơi khí độc theo “Thường quy kỹ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường 2015 –  Tập 1”.

3. Quy chuẩn, Tiêu chuẩn áp dụng khi đo các chỉ tiêu trong môi trường:

− QCVN 22: 2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Chiếu sáng – Mức cho phép chiếu sáng nơi làm việc.

− QCVN 24: 2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Tiếng ồn – Mức tiếp xúc cho phép tiếng ồn tại nơi làm việc.

− QCVN 26: 2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về Vi khí hậu – Giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc.

− Tiêu chuẩn về Hơi khí độc, Bụi: Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động tại Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT.

− QCVN 27:2016/BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về rung-Gía trị cho phép tại nơi làm việc

− QCVN 25:2016/BYT Mức tiếp xúc cho phép điện từ trường tần số công nghiệp tại nơi công nghiệp

− TCVN 5508:2009: Tiêu chuẩn hướng không khí vùng làm việc – yêu cầu về điệu kiện vi khí hậu và phương pháp đo

4. Các chỉ tiêu cơ bản trong đo kiểm môi trường lao động:

Các yếu tố vật lý:

− Vi khí hậu:

 • Bắt buộc phải đo 3 yếu tố nhiệt độ, độ ẩm, tốc độ gió còn bức xạ nhiệt chỉ đo khi nguồn nhiệt lớn và có ánh nắng mặt trời.
 • Nếu điều kiện VKH đồng nhất cần đo 5 mẫu (04 góc và giữa không gian đó). Nếu không đồng nhất thì đo từng vị tí lao động. Mỗi một khoảng không gian làm việc hẹp riêng (phòng, khoang, cabin…) đều phải đo VKH.
 • Tiêu chuẩn hướng không khí vùng làm việc – yêu cầu về điệu kiện vi khí hậu và phương pháp đo: TCVN 5508:2009.

Bảng 1: Qui định số điểm đo theo diện tích cơ sở sản xuất

Diện tích cơ sở sản xuất (m2) Số điểm đo
Dưới 100 4
100 – 400 8
Trên 400 Xác định theo khoảng cách giữa các vị trí làm việc không vượt quá 10m
 • Ánh sáng, tiếng ồn
 • Bụi toàn phần: có trong không khí tự nhiên
 • Bụi kim loại, bụi silic: có trong hoạt động hàn xì, cắt, phay, tiện…
 • Bụi bông: có trong hoạt động sản xuất mền gối, bông băng, dệt may…
 • Bụi amiăng: có trong sản xuất vật liệu xây dựng tấm lợp amiăng, sản xuất nhôm định hình, bìa giấy bằng amiăng…
 • Điện từ trường: có trong ngành điện lực, bưu điện, viễn thông, các trạm rada, nơi có dòng điện cao thế, máy phát sóng, trạm tăng áp..
 • Bức xạ tử ngoại: có trong các quá trình chụp X – quang, chụp CT..
 • Phóng xạ: có trong nhà máy điện hạt nhân, chụp X-quang..
 • Độ rung: phát sinh từ các thiết bị máy khoan, cắt, trộn…

Các yếu tố hóa học:

 • Khí độc hại:
 • NOx, SO2, CO: khí độc cơ bản trong lò đốt, xưởng sản xuất các ngành nghề…
 • CO2: khí độc cơ bản trong môi trường văn phòng..
 • H2S: máy mài, máy căt
 • Hơi hóa chất: có trong hóa chất và nguyên nhiên liệu sản xuất.
 • Các yếu tố hơi kim loại: khi nung, đốt kim loại trong quá trình sản xuất.
 • Ví dụ chỉ tiêu đo kiểm môi trường lao động trong một số ngành nghề:
 • Trong sản xuất, lắp ráp, sửa chữa, bảo dưỡng ô tô:
 • Khu vực sơn: Vi khí hậu, bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, bụi toàn phần, CO2, CO, Acetone, Toluene, Benzene, Xylene, Cyclohexanol, Hydrocacbon
 • Khu vực mài, hàn, lắp ráp: Vi khí hậu, bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, bụi toàn phần, CO2, CO
 • Khu vực rửa xe: Vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, bụi toàn phần, CO2, CO, hơi dầu khoáng
 • Khu vực sửa chữa: Vi khí hậu, bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, bụi toàn phần, CO2, CO, Acetone, Toluene, Benzene, Xylene, Cyclohexanol, Hydrocacbon
 • Khu vực lắp ráp: Vi khí hậu, bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, bụi toàn phần, CO2, Hydrocacbon, điện từ trường
 • Trong sản xuất casu: Vi khí hậu, bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, bụi kim loại, NOx, SO2, CO MEK, CO2, H2S, Formaldehyde, Tricloethylen, Toluen
 • Trong sản xuất giày: Vi khí hậu, bức xạ nhiệt, ánh sáng, tiếng ồn, độ rung, điện từ trường, bụi kim loại, NOx, SO2, CO, CO2, H2S, Benzen
 • Trong văn phòng làm việc: Vi khí hậu, ánh sáng, tiếng ồn, bụi toàn phần, CO2

HÌNH ẢNH QUAN TRẮC HIỆN TRƯỜNG DO QCVN THỰC HIỆN (lập báo cáo quan trắc môi trường lao động)

quan trắc môi trường
quan trắc môi trường tại trang trại Organic Vinamilk Lâm Đồng
quant rắc môi trường lao động
Quan trắc môi trường lao động tại Hội Sở Sacombank
Quan trắc môi trường lao động
Quan trắc môi trường lao động công ty Dệt May

Hồ sơ vệ sinh lao động

Hiện nay vẫn tồn tại tình trạng các cơ sở thực hiện quan trắc Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động cho các cơ sở lao động với chữ ký và đóng dấu của Đơn vị quan trắc môi trường.

Theo quy định tại NĐ 39/2016/NĐ-CP, đơn vị lao động lập hồ sơ vệ sinh lao động. Đơn vị thực hiện quan trắc môi trường lao động hoặc cơ quan quản lý nhà nước về môi trường chỉ có thể tư vấn cho cơ sở lao động (Doanh nghiệp) về việc Lập hồ sơ vệ sinh môi trường lao động.

Việc lập báo cáo này phải do chính Doanh nghiệp thực hiện. Việc trình bày kết quả thực hiện quan trắc môi trường lao động và nội dung hồ sơ vệ sinh môi trường lao động đúng các nội dung chuyên môn, rõ ràng, cụ thể, chi tiết giúp các Doanh nghiệp sử dụng lao động nắm bắt dễ dàng, đầy đủ các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động của Doanh nghiệp từ đó triển khai các biện pháp cải thiện hoặc khắc phục nhằm bảo vệ tốt nhất sức khỏe người lao động.

Lý Do đồng hành cùng QCVN trong lĩnh vực lập hồ sơ quan trắc môi trường lao động:

 • QCVN được Sở Y Tế HCM đồng ý đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động theo công văn số 345/SYT-NYV ngày 18/01/2019.
 • QCVN là đơn vị được Bộ Tài Nguyên Và môi trường chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường gồm 02 lĩnh vực phân tích môi trường và quan trắc môi trường theo Vimcerts 197 và Quyết định 1316/ QĐ-BTNMT ngày 29/05/2016.
 • QCVN có đầy đủ trang thiết bị để lấy mẫu khí, khí thải, nước, nước thải, bùn, đất. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ngoài hiện trường, QCVN còn tiến hành lấy mẫu về PTN phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN.
 • Với 5 năm trong lĩnh vực tư vấn hồ sơ pháp lý môi trường và Hơn 3000 hồ sơ đánh giá tác động môi trường được phê duyệt từ cấp bộ đến các cấp tỉnh thành và các ban quản lý khu công nghiệp trong cả nước đã chứng minh năng lực QCVN trong lĩnh vực môi trường và lập báo cáo quan trắc môi trường lao động
 • Hãy liên hệ ngay QCVN để được tư vấn các thủ tục quan trắc môi trường lao động/ phân loại lao động theo điều kiện lao động Thông tư 29/2021/TT-BLĐTBXH về việc quy định tiêu chuẩn phân loại lao động theo điều kiện lao động ban hành ngày 28/12/2021

  Lý do chọn QCVN là đơn vị lập đăng ký môi trường/ Giấy phép môi trường cho doanh nghiệp/ quan trắc môi trường lao động/ phân loại lao động

  • QCVN có Đội ngũ ban điều hành được đào tạo chính quy ngành Luật kết hợp với chuyên viên viết hồ sơ được đào tạo chuyên ngành Quản lý môi trường/ kỹ thuật môi trường trình độ Đại học/ Thạc Sĩ là thế mạnh để cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý môi trường một cách chuẩn xác và uy tín.
  • QCVN có đủ cán bộ được đào tạo quan trắc lao động được đào tạo tại Viện sức khỏe và nghề nghiệp/ Viện vệ sinh y tế công cộng đáp ứng công việc quan trắc và phân loại lao động đúng theo quy định pháp luật hiện hành,
  • QCVN là đơn vị có phòng thí nghiệm đạt chuẩn 17025:2017 và Vimcerts 197, Quyết định đủ điều kiện đo kiểm môi trường lao động do Sở Y tế TP. Hồ Chí Minh cấp, chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng liên quan đến kiểm nghiệm, thẩm định mẫu, lấy mẫu nếu trong hồ sơ có yêu cầu, giúp nhanh chóng hoàn thành hồ sơ cho doanh nghiệp.

  MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0961858589

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0918.945.839

Email: info@qcvn.com.vn