Kiểm nghiệm thực phẩm

  1. Kiểm nghiệm thực phẩm là gì?

Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc các hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm, kiểm nghiệm thực phẩm phải tuân thủ luật an toàn thực phẩm số 55/2010/QH12 ngày 17/06/2010

kiểm nghiệm thực phẩm

  1. Nguyên tắc quản lý an toàn thực phẩm

– Bảo đảm an toàn thực phẩm là trách nhiệm của mọi tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm.

– Sản xuất, kinh doanh thực phẩm là hoạt động có điều kiện; tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm phải chịu trách nhiệm về an toàn đối với thực phẩm do mình sản xuất, kinh doanh.

– Quản lý an toàn thực phẩm phải trên cơ sở quy chuẩn kỹ thuật tương ứng, quy định do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền ban hành và tiêu chuẩn do tổ chức, cá nhân sản xuất công bố áp dụng.

– Quản lý an toàn thực phẩm phải được thực hiện trong suốt quá trình sản xuất, kinh doanh thực phẩm trên cơ sở phân tích nguy cơ đối với an toàn thực phẩm.

– Quản lý an toàn thực phẩm phải bảo đảm phân công, phân cấp rõ ràng và phối hợp liên ngành.

– Quản lý an toàn thực phẩm phải đáp ứng yêu cầu phát triển kinh tế – xã hội.

  1. Chức năng nhiệm vụ phòng kiểm nghiệm hóa lý – vi sinh QCVN trong công tác kiểm nghiệm thực phẩm

QCVN đang trong quá trình hoàn tất các thủ tục pháp lý được Cục An Toàn Vệ Sinh Thực Phẩm -Bộ Y Tế cấp chứng nhận có chức năng kiểm tra chất lượng Vệ sinh an toàn thực phẩm trên các mặt hàng nước dùng trong ăn uống các loại, thịt và sản phẩm của thịt, hải sản và các sản phẩm của hải sản.

  1. Hoạt động kiểm nghiệm của trung tâm QCVN

QCVN hoạt động kiểm tra thực phẩm với uy tín và sự chính trực tạo nên thương hiệu là đơn vị kiểm nghiệm thực phẩm hàng đầu cả nước, các hoạt động kiểm nghiệm chính của trung tâm bao gồm:

– Kiểm nghiệm các yếu tố vi lượng

– Kiểm nghiệm các chỉ tiêu kim loại có trong thực phẩm

– Phân tích thành phần dinh dưỡng

– Kiểm nghiệm dư lượng thuốc bảo vệ thực vật

– Phân lập và định danh vi khuẩn gây bệnh trong thực phẩm, nước và mỹ phẩm.

QCVN cam kết đưa đến cho khách hàng dịch vụ kiểm nghiệm tốt nhất, với chi phí phù hợp, thời gian trả kết quả nhanh chóng.

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0918.945.839

Email: info@qcvn.com.vn