Quan trắc bụi

 • Quan trắc bụi QCVN quan trắc và phân tích các loại bụi có trong không khí theo Vimcerts 197 và theo Nghị định 44/2016/NĐ-CP đơn vị đủ điều kiện quan trắc môi trường lao độngCác thành phần bụi có trong không khí bao gồm:

  – Bụi toàn phần;

  – Bụi hô hấp;

  – Bụi PM10

  – Bụi PM7

  – Bụi PM 4

  – Bụi PM 2.5

  – Bụi thông thường;

  – Bụi silic: phân tích hàm lượng silic tự do;

  – Bụi amiăng;

  – Bụi kim loại: (chì, mangan, cadimi, đồng).

  – Bụi than;

  – Bụi talc;

  – Bụi bông.

  Trong đó

  – Bụi PM10 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 10 µm.

  – Bụi PM2,5 là tổng các hạt bụi lơ lửng có đường kính khí động học nhỏ hơn hoặc bằng 2,5 µm.

  – Đo, lấy mẫu phân tích bụi và hơi khí độc theo “Thường quy kỹ thuật Sức khỏe nghề nghiệp và môi trường 2015 –  Tập 1”.

  – Tiêu chuẩn về Hơi khí độc, Bụi: Tiêu chuẩn Vệ sinh lao động tại Quyết định số 3733/2002/QĐ – BYT.

quan trắc bụi

Xem thêm >> Quan trắc môi trường lao động

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0918.945.839

Email: info@qcvn.com.vn