Phân tích nước thải Y Tế

1. Nước thải y tế là gì?

Nước thải y tế là dung dịch thải từ cơ sở khám, chữa bệnh. Nước thải y tế phải được xử lý và khử trùng trước khi thải ra môi trường.

Nguồn tiếp nhận nước thải là các nguồn: nước mặt, vùng nước biển ven bờ, hệ thống thoát nước, nơi mà nước thải y tế thải vào

2. Thông số của nước thải y tế:

TT Thông số Đơn vị

Giá trị C

A B
1 pH 6,5 – 8,5 6,5 – 8,5
2 BOD5 (200C) mg/l 30 50
3 COD mg/l 50 100
4 Tổng chất rắn lơ lửng (TSS) mg/l 50 100
5 Sunfua (tính theo H2S) mg/l 1,0 4,0
6 Amoni (tính theo N) mg/l 5 10
7 Nitrat (tính theo N) mg/l 30 50
8 Phosphat (tính theo P) mg/l 6 10
9 Dầu mỡ động thực vật mg/l 10 20
10 Tổng hoạt độ phóng xạ α Bq/l 0,1 0,1
11 Tổng hoạt độ phóng xạ β Bq/l 1,0 1,0
12 Tổng coliforms MPN/ 100ml 3000 5000
13 Salmonella Vi khuẩn/ 100ml KPH KPH
14 Shigella Vi khuẩn/ 100ml KPH KPH
15 Vibrio cholerae Vi khuẩn/ 100ml KPH KPH

– Cột A quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

– Cột B quy định giá trị C của các thông số và các chất gây ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải y tế khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt.

– Nước thải y tế thải vào cống thải chung của khu dân cư áp dụng giá trị C quy định tại cột B. Trường hợp nước thải y tế thải vào hệ thống thu gom để dẫn đến hệ thống xử lý nước thải tập trung thì phải được khử trùng, các thông số và các chất gây ô nhiễm khác áp dụng theo quy định của đơn vị quản lý, vận hành hệ thống xử lý nước thải tập trung.

Phân tích nước thải y tế
Phân tích nước thải y tế

QCVN là đơn vị được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường  (VIMCERTS 197) theo Nghị định 27/2013 NĐ-CP, QCVN đủ điều kiện để thực hiện dịch vụ lấy mẫu nước thải y tế và dịch vụ phân tích nước thải y tế.

Cac chi tieu xet nghiem nuoc thai ma ban nen biet

3. Lý do chọn QCVN là đối tác hiến lược trong phân tích nước thải y tế:

  • QCVN là đơn vị có phòng vi sinh đạt chuẩn 17025, phân tích đầy đủ các chỉ tiêu vi sinh và các loại vi khuẩn có trong mẫu nước thải y tế như: Salmonella; Shigella; Vibrio cholerae.
  • QCVN là đơn vị đạt chuẩn cơ sở xét nghiệm đạt tiêu chuẩn an toàn sinh học cấp I, cấp II do Bộ Y Tế Cấp.
  • QCVN là đơn vị đủ điều kiện quan trắc và phân tích các chỉ tiêu môi trường, do Bộ Tài Nguyên và môi trường cấp Quyết định số 1316/QĐ-BTNMT ngày 30/05/2017 và Vimcerts 197
  • QCVN được trang bị đầy đủ máy móc thiết bị gồm: UV-Vis, AAS và phòng nuôi cấy vi sinh đạt chuẩn đáp ứng phần tích được đầy đủ các chỉ tiêu có trong nước thải Y Tế.

Mọi thông tin vui lòng liên hệ Hotline: 0919.98.48.39 / Email: info@qcvn.com.vn

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 67/2/8 Đường số 5, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0918.945.839

Email: info@qcvn.com.vn