CÔNG-TY-CP-KỸ-THUẬT-TIÊU-CHUẨN-QCVN-VIỆT-NAM
Quan trắc môi trường

Dịch vụ

Tin tức

Hướng dẫn Kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp

Hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính trong lĩnh vực rừng và đất lâm nghiệp I. Quy định chung 1. Mục đích và phạm vi áp dụng: Hướng dẫn kiểm...

Chi tiết
Thị trường Carbon

Thị Trường Carbon: Công Cụ Hiệu Quả Trong Cuộc Chiến Chống Biến Đổi Khí Hậu Thị trường carbon đóng vai trò quan trọng trong việc giảm phát thải khí nhà...

Chi tiết
Khử Các-bon Trong Lĩnh Vực Giao Thông Vận Tải

Khử Các-bon Trong Lĩnh Vực Giao Thông Vận Tải: Bước Tiến Quan Trọng Vì Tương Lai Xanh Bối Cảnh: Phát Thải CO2 Của Ngành GTVT Ngành giao thông vận tải...

Chi tiết
Quy định của Việt Nam về quản lý tín chỉ các-bon

Quy định của Việt Nam về quản lý tín chỉ các-bon Nghị định 06/2022/NĐ-CP của Chính phủ Việt Nam là một bước tiến quan trọng trong việc quản lý và...

Chi tiết
Tín Chỉ Carbon là gì?

Giới Thiệu Tín chỉ carbon đang ngày càng trở thành một công cụ quan trọng trong cuộc chiến chống biến đổi khí hậu toàn cầu. Tín chỉ carbon không chỉ...

Chi tiết
Nghị định 06/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

Nghị định 06/2022/NĐ-CP  Chương I: Quy định chung Nghị định 06/2022/NĐ-CP quy định chi tiết về giảm nhẹ phát thải khí nhà kính và bảo vệ tầng ô-dôn, áp dụng...

Chi tiết
Hướng dẫn kiểm kê khí thải theo CV số 1074/BTNMT-KSONMT ngày 21/02/2024

Hướng dẫn kiểm kê khí thải này cung cấp một khung hướng dẫn chi tiết và cụ thể để các cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp thực hiện...

Chi tiết
Hướng dẫn thực hiện đăng ký môi trường

Hướng dẫn thực hiện đăng ký môi trường Trong xu thế phát triền của nền kinh tế, yếu tố môi trường cần được đặc biệt quan tâm để hướng tới...

Chi tiết
QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG TỚI THỰC HÀNH KIỂM KÊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÍ NHÀ KÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO QUY ĐỊNH KỸ THUẬT VÀ HƯỚNG TỚI THỰC HÀNH KIỂM KÊ, BÁO CÁO KẾT QUẢ KHÍ NHÀ KÍNH CHO CÁC DOANH NGHIỆP Giới thiệu chung: Biến...

Chi tiết