Tầm nhìn – Giá trị cốt lõi – Sứ mệnh

TỔNG QUAN VĂN HÓA QCVN

QCVN ra đời và phát triển là kết tinh của khát vọng bảo vệ môi trường và quan tâm đến sức khỏe con người, được lập lên bởi một đội ngũ tâm huyết, tận tụy với sự phát triển lĩnh vực quan trắc môi trường, kiểm nghiệm vi sinh, đào tạo kiểm nghiệm nhằm đảm bảo sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp Việt Nam và đất nước. Hệ giá trị cốt cõi của QCVN là nền tảng quyết định tới sự phát triển trường tồn của QCVN:

Trung tâm phân tích quan trắc môi trường
Trung tâm phân tích quan trắc môi trường

Triết lý phát triển Trung tâm phân tích tại TP.Hồ Chí Minh

  • Tôn vinh giá trị: Chúng tôi tạo lập môi trường tôn vinh các giá trị nhân bản và giá trị tri thức của mỗi thành viên, làm nền tảng xây dựng văn hoá QCVN và phát triển nguồn nhân lực chất lượng cao. Tri thức cùng với những giá trị sống, giá trị lao động cao đẹp của mỗi thành viên được QCVN ghi nhận, trân quý và tưởng thưởng xứng đáng cho những đóng góp đó vào sự nghiệp phát triển chung của QCVN.
  • Phụng sự xã hội: Chúng tôi ra đời và phát triển nhằm mục đích hỗ trợ doanh nghiệp và cộng đồng chung tay bảo vệ môi trường sống, môi trường lao động, sức khỏe của con người.
  • Giữ gìn danh tiếng: chúng tôi coi giữ gìn danh tiếng trở thành lẽ sống của tổ chức bằng sự chuẩn mực và cam kết đến cùng chất lượng các sản phẩm dịch vụ của mình. Mỗi thành viên QCVN đều nhận thức sâu sắc việc phát triển và giữ gìn thương hiệu QCVN thông qua thái độ ứng xử tận tụy, tác phong làm việc chuyên nghiệp và chất lượng dịch vụ toàn diện đối với khách hàng.

Hoài bão QCVN

Là đơn vị kiểm nghiệm phân tích nước, thực phẩm, vi sinh số 01 Việt Nam Trung tâm phân tích tại TP.Hồ Chí Minh

Sứ mệnh QCVN

Bảo vệ hệ sinh thái bao gồm: môi trường sống và sức khỏe con người trong lĩnh vực dịch vụ phân tích nước và quan trắc môi trường lao động, kiểm nghiệm thực phẩm

Slogan: Chất lượng đúng quy chuẩn

 

 RẤT MONG CÓ CƠ HỘI ĐƯỢC TRỞ THÀNH ĐỐI TÁC CHIẾN LƯỢC CỦA QUÝ KHÁCH HÀNG TRONG THỜI GIAN TỚI

Trung tâm phân tích QCVN