Thông tin về vận chuyển và giao nhận

1) Các phương thức giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ;

Sau 7-10 ngày kể từ ngày nhận mẫu phân tích/ trực tiếp đi quan trắc lấy mẫu, kết quả sẽ được trả qua email của khách hàng và bản chính sẽ gởi đến khách hàng trong vòng 3 ngày bằng đường thư bưu chính Viettel nếu khách hàng là nội tỉnh TP. Hồ Chí Minh; 5 ngày đối với khách hàng ở các tỉnh thành khác.

2) Thời hạn ước tính cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, có tính đến yếu tố khoảng cách địa lý và phương thức giao hàng;

Sau 7-10 ngày kể từ ngày nhận mẫu phân tích/ trực tiếp đi lấy mẫu, kết quả sẽ được trả qua email của khách hàng và bản chính sẽ gởi đến khách hàng trong vòng 3 ngày bằng đường thư bưu chính Viettel nếu khách hàng là nội tỉnh TP. Hồ Chí Minh; 5 ngày đối với khách hàng ở các tỉnh thành khác.

3) Các giới hạn về mặt địa lý cho việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, nếu có.

QCVN cung cấp dịch vụ phân tích và quan trắc toàn quốc

Với các khách hàng ngoại tỉnh có nhu cầu gởi mẫu để phân tích thí nghiệm, mẫu sẽ được đóng thùng xốp chèn đá và gởi về Bến Xe Miền Đông, QCVN sẽ cử nhân sự ra bến xe để lấy mẫu

Hoặc khách hàng có thể gởi bằng các đường chuyển phát trực tiếp đến văn phòng của QCVN tại địa điểm: 537/7 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Lưu ý: Trường hợp phát sinh chậm trễ trong việc giao hàng hoặc cung ứng dịch vụ, thương nhân, tổ chức, cá nhân phải có thông tin kịp thời cho khách hàng và tạo cơ hội để khách hàng có thể hủy hợp đồng nếu muốn.

Thời điểm trả kết quả từ 7-10 ngày kể từ khi QCVN nhận mẫu đối với mẫu nước (nước thải, nước mặt, nước ngầm, nước ăn uống, khí thải, khí xung quanh, khí môi trường lao động),

Thời điểm trả kết quả từ 10-25 ngày kể từ khi QCVN nhận mẫu đối với mẫu trầm tích, mẫu đất, mẫu vi sinh vật phù du, mẫu tạp chất, mẫu chất thải, mẫu bùn thải