Bao cao cong tac bao ve moi truong 2022
Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2022

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2022

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2022

  1. Khái niệm báo cáo bảo vệ môi trường:

Báo cáo môi trường là báo cáo định kỳ hằng năm mà Doanh nghiệp phải thực hiện để báo cáo đến cơ quan quản lý về tổng thể công tác bảo vệ môi trường tại cơ sở. Báo cáo môi trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường/ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường,

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Đối tượng thực hiện báo cáo môi trường:

Chủ dự án, cơ sở sản xuất, kinh doanh dịch vụ có phát sinh nước thải; chất thải; khí thải

3. Tần suất thực hiện báo cáo môi trường:

Tần suất thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường định kỳ 01 năm 01 lần.

4. Tần suất lấy mẫu quan trắc môi trường để thực hiện báo cáo:

Xác định các thông số môi trường cần quan trắc định kỳ và tần suất quan trắc trong một năm thực hiện mấy lần, thì Doanh nghiệp cần kiểm tra phần Chương trình cam kết quan trắc/giám sát môi trường định kỳ đã nêu rõ trong cuốn hồ sơ môi trường gốc (Báo cáo đánh giá tác động môi trường / Đề án bảo vệ môi trường / Kế hoạch bảo vệ môi trường, …). Kết quả quan trắc định kỳ từng đợt sẽ được lưu lại tại Doanh nghiệp và thực hiện tổng hợp trong báo cáo môi trường cuối năm.

5. Mẫu viết báo cáo:

a) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.A Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02 này;

b) Nội dung báo cáo công tác bảo vệ môi trường của chủ dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ thuộc đối tượng phải đăng ký môi trường theo quy định tại Mẫu số 05.B Phụ lục VI ban hành kèm theo Thông tư 02 này.

c) Đối tượng được miễn đăng ký môi trường theo quy định tại Điều 32 Nghị định số 08/2022/NĐ-CP thì không phải thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường;

6. Thời gian và nơi nộp báo cáo môi trường:

Trước ngày 05 tháng 01 của năm tiếp theo.

Tuy nhiên Bộ Tài Nguyên và môi trường vừa ban hành Quyết định số 3323/QĐ-BTNMT ngày 01/12/2022 “Về việc đính chính Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường”

Điều 1. Đính chính lỗi kỹ thuật tại Thông tư số 02/2022/TT-BTNMT ngày 10 tháng 01 năm 2022 của Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Bảo vệ môi trường như sau:

1. Tại khoản 2 Điều 66:

a) Sửa “trước ngày 05 tháng 01…” thành “trước ngày 15 tháng 01…”;

b) Sửa “trước ngày 10 tháng 01…” thành “trước ngày 20 tháng 01…”.

7. Mức phạt khi không thực hiện báo cáo môi trường:

Do báo cáo bảo vệ môi trường sẽ tích hợp các loại báo cáo định kỳ hàng năm của Doanh nghiệp, bao gồm: Báo cáo giám sát chất lượng môi trường/ Báo cáo kết quả quan trắc chất lượng môi trường, Báo cáo quản lý chất thải nguy hại, Báo cáo quản lý chất thải sinh hoạt & chất thải rắn công nghiệp thông thường, …Vì thế, nếu doanh 07 tháng 07 năm 2022 Quy định về xử phạt hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Khoản1 – Điều 43. Vi phạm các quy định về quản lý thông tin, dữ liệu môi trường; cung cấp, công khai thông tin về môi trường; báo cáo công tác bảo vệ môi trường

Phạt tiền từ 5.000.000 đồng đến 10.000.000 đồng đối với hành vi vi phạm không lập báo cáo, báo cáo không đúng, không đầy đủ hoặc không gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường tới các cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo quy định.

8. Hình thức gởi báo cáo:

– Trực tiếp: bản cứng bằng văn bản giấy, có chữ ký của người có thẩm quyền, đóng dấu của đơn vị bản điện tử (file.doc)

– Bản điện tử: theo thể thức định dạng do cơ quan nhà nước có thẩm quyền quy định hoặc được số hóa từ văn bản giấy, có chữ ký điện tử của người có thẩm quyền và đóng dấu điện tử của đơn vị.

– Cách thức gởi báo cáo:

a) Gửi qua hệ thống thông tin môi trường các cấp hoặc hệ thống thông tin khác của địa phương;

b) Gửi, nhận trực tiếp;

c) Gửi, nhận qua dịch vụ bưu chính;

d) Gửi, nhận qua Fax;

đ) Gửi, nhận qua hệ thống thư điện tử;

e) Phương thức khác theo quy định của pháp luật.

9. Nơi nhận báo cáo công tác bảo vệ môi trường:

Gửi báo cáo công tác bảo vệ môi trường đến các cơ quan sau: Cơ quan cấp giấy phép môi trường (đối với đối tượng quy định tại điểm a khoản 1 Điều này) hoặc cơ quan tiếp nhận đăng ký môi trường (đối với đối tượng quy định tại điểm b khoản 1 Điều này); Sở Tài nguyên và Môi trường (nơi dự án đầu tư, cơ sở có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ); Ủy ban nhân dân cấp huyện; Chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp (đối với các cơ sở nằm trong khu kinh tế, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung hoặc cụm công nghiệp);

10. Hình ảnh thực hiện trường căn cứ để thực hiện báo cáo môi trường

Báo cáo công tác bảo vệ môi trường cho doanh nghiệp 2020

Tại sao chọn QCVN là đơn vị thực hiện báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021

  • QCVN là đơn vị có năng lực pháp lý thực hiện theo đúng thông tư 24/2017/TT-BTNMT của Bộ Tài Nguyên và môi trường; Nghị định 107/2016/NĐ-CP về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp của Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;
  • QCVN có chứng nhận VIMCERTS 197 do Bộ tài Nguyên và Môi Trường cấp lần 2 theo Quyết định số 2080/QĐ-BTNMT
  • QCVN thực hiện và luôn tuân thủ theo quy định ISO 17025:2017; nghị định 107
  • QCVN có đầy đủ năng lực về nhân sự và máy móc thiết bị để thực hiện các chỉ tiêu trong nền mẫu môi trường, nước
  • QCVN cam kết đưa ra chi phí hợp lý nhất với thời gian trả kết quả nhanh chóng đến quý khách hàng

báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2021

Mẫu số 05 _ BÁO CÁO CTBVMT CUỐI NĂM: TẢI FILE MẪU BÁO CÁO CÔNG TÁC BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG CUỐI NĂM 5A + 5B

QUÝ KHÁCH HÀNG THAM KHẢO THÊM CÁC BÀI VIẾT

  1. ĐĂNG KÝ MÔI TRƯỜNG https://qcvn.com.vn/dang-ky-moi-truong/
  2. LUẬT MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT https://qcvn.com.vn/luat-moi-truong-2022/
  3. GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG https://qcvn.com.vn/giay-phep-moi-truong/
  4. TẢI NGHỊ ĐỊNH 08/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG

QUÝ KHÁCH VUI LÒNG LIÊN HỆ 0287.308.6678 ĐỂ ĐƯỢC TƯ VẤN ĐẦY ĐỦ VÀ CHUẨN XÁC NHẤT VỀ CÁC DỊCH VỤ MÔI TRƯỜNG TẠI QCVN

Email us

Zalo

0918945839