Huong dan thuc hien dang ky moi truong
Kiến thức chuyên ngành
Hướng dẫn thực hiện đăng ký môi trường

Hướng dẫn thực hiện đăng ký môi trường Trong xu thế phát triền của nền kinh tế, yếu tố môi trường cần được đặc biệt quan tâm để hướng tới...

Chi tiết
Báo cáo Kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính,...

Chi tiết
QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHẤT BẢO QUẢN E202

QUY TRÌNH PHÂN TÍCH CHẤT BẢO QUẢN E202 TỔNG QUAN VỀ CHẤT BẢO QUẢN E202 Giới thiệu về chất bảo quản E202 Chất bảo quản E202 hay còn gọi là...

Chi tiết
XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMINE E TRONG DẦU THỰC THỰC VẬT

XÁC ĐỊNH HÀM LƯỢNG VITAMINE E TRONG DẦU THỰC THỰC VẬT 1.1 GIỚI THIỆU VỀ DẦU THỰC VẬT 1.1.1 Giới thiệu chung về dầu thực vật Dầu thực vật là loại...

Chi tiết
TỔNG QUAN VỀ CÁC HỢP CHẤT DIOXIN

TỔNG QUAN VỀ CÁC HỢP CHẤT DIOXIN Dioxin và các hợp chất tương tự dioxin (dioxins and related compounds – DRCs) là một nhóm bao gồm hàng trăm hợp chất...

Chi tiết
DỊCH VỤ KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

TỔNG QUAN HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH CÁC QUY ĐỊNH KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TẠI VIỆT NAM I. HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH Hiệu ứng nhà kính...

Chi tiết

Email us

Zalo

0918945839