Xet nghiem nuoc o dau?
Xét nghiệm nước ở đâu?

Xét nghiệm nước ở đâu?

Xét nghiệm nước ở đâu?

Hiện nay bài toán nước sạch để uống trực tiếp đang là vấn đề lo ngại của nhiều hộ gia đình, chung cư hay các cơ sở giáo dục. Vậy Xét nghiệm nước ở đâu? thì đảm bảo chất lượng và có thể giải đáp được các thắc mắc về chỉ tiêu trong nước cần thiết để phân tích.

Các chỉ tiêu trong nước sinh hoạt có 99 chỉ tiêu theo QCVN01-1:2018/BYT, mỗi chỉ tiêu có chi phí thực hiện khác nhau, nước thủy cục (nước nhà máy cấp) là loại nước phải đạt chất lượng này trước khi cung cấp cho hộ dân loại trừ một số yếu tố như đường ống về đến hộ dân/ cơ sở không bị vỡ hỏng, bể chứa nước không đóng cặn, nắp không kín dễ nhiễm bụi và vi sinh trong không khí. Tuy nhiên nước này có nồng độ clo/ flo cao (do quá trình châm hóa chất khử trùng).

Còn nước để uống trực tiếp thì đầu vào trước khi lọc phải đạt nước QCVN01-1:2018/BYT và cần kiểm tra thêm 26 chỉ tiêu hóa lý và vi sinh trước

Vậy đơn vị nào có thể xét nghiệm nước: tổ chức thực hiện xét nghiệm nước phải  chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025:2017 và Nghị định số 107/2016/NĐ-CP

Xét nghiệm nước ở đâu?
Xét nghiệm nước ở đâu?

Xét nghiệm các chỉ tiêu nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018.

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia QCVN 01-1:2018/BYT thay thế QCVN 01:2009/BYT và QCVN 02:2009/BYT được ban hành lần lượt theo Thông tư số 04/2009/TT-BYT và Thông tư số 05/2009/TT-BYT ngày 17/6/2009 của Bộ trưởng Bộ Y tế.

Số lượng chỉ tiêu nhóm A + B + C = 99 thông số

  1. Đơn vị đủ điều kiện được phân tích các thông số:

Tất cả các thông số chất lượng nước sạch phải được thực hiện tại phòng thử nghiệm, tổ chức chứng nhận được công nhận phù hợp với TCVN ISO/IEC 17025 và đăng ký hoạt động thử nghiệm theo quy định tại Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01/7/2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp

  1. Đơn vị nào cần phải phân tích

Thông số chất lượng nước sạch nhóm A: Tất cả các đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm.

Thông số chất lượng nước sạch nhóm B: Các thông số phải thử nghiệm thực hiện theo Quy chuẩn kỹ thuật địa phương do Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ban hành trên cơ sở lựa chọn các thông số đặc thù, phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Đơn vị cấp nước phải tiến hành thử nghiệm toàn bộ các thông số chất lượng nước sạch của nhóm A và nhóm B trong Danh mục các thông số chất lượng nước sạch quy định tại Điều 4 Quy chuẩn này trong các trường hợp sau đây:

a) Trước khi đi vào vận hành lần đầu.

b) Sau khi nâng cấp, sửa chữa lớn có tác động đến hệ thống sản xuất.

c) Khi có sự cố về môi trường có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch.

d) Khi xuất hiện rủi ro trong quá trình sản xuất có nguy cơ ảnh hưởng đến chất lượng nước sạch hoặc khi có yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền.

đ) Định kỳ 03 năm một lần kể từ lần thử nghiệm toàn bộ các thông số gần nhất.

Thử nghiệm định kỳ:

a) Tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm A: không ít hơn 01 lần/1 tháng

b) Tần suất thử nghiệm đối với thông số chất lượng nước sạch nhóm B: không ít hơn 01 lần/6 tháng.

c) Tùy theo tình hình thực tế của địa phương, Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương có thể quy định tần suất thử nghiệm nhiều hơn tần suất quy định tại Điểm a và b Khoản này.

Điều 6. Số lượng và vị trí lấy mẫu thử nghiệm

1.Số lượng mẫu lấy mỗi lần thử nghiệm:

a) Đơn vị cấp nước cho dưới 100.000 dân: lấy ít nhất 03 mẫu nước sạch.

b) Đơn vị cấp nước cho từ 100.000 dân trở lên: lấy ít nhất 04 mẫu nước sạch và cứ thêm 100.000 dân sẽ lấy thêm 01 mẫu.

Vị trí lấy mẫu: 01 mẫu tại bể chứa nước đã xử lý của đơn vị cấp nước trước khi đưa vào mạng lưới đường ống phân phối, 01 mẫu lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng cuối mạng lưới đường ống phân phối, các mẫu còn lại lấy ngẫu nhiên tại vòi sử dụng trên mạng lưới đường ống phân phối (bao gồm cả các phương tiện phân phối nước như xe bồn hoặc ghe chở nước).

2. Đối với cơ quan, đơn vị, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu vực có bể chứa nước tập trung: lấy ít nhất 02 mẫu gồm 01 mẫu tại bể chứa nước tập trung và 01 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng. Nếu có từ 02 bể chứa nước tập trung trở lên thì mỗi bể lấy ít nhất 01 mẫu tại bể và 01 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.

3. Trong trường hợp có nguy cơ ô nhiễm nguồn nước, tình hình dịch bệnh: có thể tăng số lượng mẫu nước lấy tại các vị trí khác nhau để thử nghiệm.

XEM THÊM: CÁC CHỈ TIÊU TRONG NƯỚC UỐNG ĐÓNG CHAI

 

Email us

Zalo

0918945839