DICH VU KIEM KE VA GIAM PHAT THAI KHI NHA KINH
DỊCH VỤ KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

DỊCH VỤ KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

TỔNG QUAN HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH CÁC QUY ĐỊNH KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TẠI VIỆT NAM

I. HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH

Hiệu ứng nhà kính là sự nóng lên của bề mặt Trái Đất và tầng đối lưu (tầng thấp nhất của bầu khí quyển) gây ra bởi sự hiện diện của hơi nước, cacbon dioxide, metan, nito dioxide và các khí flo. Khi ánh sáng mặt trời chiếu xuyên qua bầu khí quyển và chạm tới bề mặt trái đất, năng lượng ánh sáng sẽ bị hấp thu và phản xạ một phần, đồng thời phản xạ lại dưới dạng bức xạ hồng ngoại. Phần bức xạ hồng ngoại này sẽ bị các khí nhà kính hấp thu và làm tăng nhiệt độ của lớp khí nhà kính.

Khi nhiệt độ của tầng khí nhà kính tăng lên, lại phát ra bức xạ hồng ngoại trở lại về Trái Đất. Cần phải phân biệt rõ ràng giữa hiệu ứng nhà kính và sự nóng lên trong nhà kính, nơi ánh sáng mặt trời truyền thẳng qua các tấm kính nhưng giữ nhiệt bên trong tòa nhà bằng cách làm không khí bên trong tòa nhà nóng dần lên.

Nếu không có sự nóng lên do hiệu ứng nhà kính gây ra, nhiệt độ bề mặt trung bình của Trái đất sẽ chỉ vào khoảng −18 °C (0 °F). Trên sao Kim, nồng độ carbon dioxide rất cao trong khí quyển gây ra hiệu ứng nhà kính cực độ dẫn đến nhiệt độ bề mặt cao tới 450 °C (840 °F).

KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

 

Mặc dù hiệu ứng nhà kính là một hiện tượng xảy ra tự nhiên, nhưng có thể hiệu ứng này sẽ tăng lên do sự phát thải khí nhà kính vào khí quyển do hoạt động của con người.

Từ đầu cuộc Cách mạng Công nghiệp đến cuối thế kỷ 20, lượng carbon dioxide trong khí quyển tăng khoảng 30 phần trăm và lượng metan tăng gấp đôi. Một số nhà khoa học đã dự đoán rằng sự gia tăng carbon dioxide trong khí quyển và các khí nhà kính khác có liên quan đến con người có thể dẫn đến sự gia tăng nhiệt độ trung bình toàn cầu tương đối từ 3–4 °C (5,4–7,2 °F) vào cuối thế kỷ 21. với mức trung bình 1986–2005.

Sự nóng lên toàn cầu có thể làm thay đổi khí hậu và do đó tạo ra các mô hình mới và cực đoan, gây ra các hiện tượng hạn hán và giảm lượng mưa làm gián đoạn sản xuất lương thực ở một số vùng nhất định.

II. TỔNG QUAN VỀ KHÍ NHÀ KÍNH

Khí nhà kính là những khí có khả năng hấp thu bức xạ hồng ngoại và làm bầu khí quyển nóng dần lên. Hiện nay có các khí nhà kính đang được quan tâm là CO2, CH4, N2O, Flo.

 1. Carbon dioxide – CO2

Carbon dioxide đi vào bầu khí quyển thông qua việc đốt nhiên liệu hóa thạch (than đá, khí tự nhiên và dầu), chất thải rắn, cây cối và các vật liệu sinh học khác, cũng như là kết quả của một số phản ứng hóa học (ví dụ: sản xuất xi măng). Carbon dioxide được loại bỏ khỏi khí quyển (hoặc “cô lập”) khi nó được thực vật hấp thụ như một phần của chu trình carbon

 1. Khí metan – CH4

Khí mê-tan được thải ra trong quá trình sản xuất và vận chuyển than, khí tự nhiên và dầu mỏ. Phát thải khí mê-tan cũng do chăn nuôi và các hoạt động nông nghiệp khác, sử dụng đất và do phân hủy chất thải hữu cơ trong các bãi chôn lấp chất thải rắn đô thị.

 1. Khí N2O

Nitrous oxide được thải ra trong các hoạt động nông nghiệp, sử dụng đất và công nghiệp; đốt nhiên liệu hóa thạch và chất thải rắn; cũng như trong quá trình xử lý nước thải.

 1. Khí Flo

Hydrofluorocacbon, perfluorocacbon, lưu huỳnh hexaflorua và nitơ triflorua là các khí nhà kính tổng hợp, mạnh được thải ra từ nhiều ứng dụng và quy trình gia dụng, thương mại và công nghiệp. sCác khí flo hóa thường được thải ra với số lượng nhỏ hơn so với các loại khí nhà kính khác, nhưng chúng là những khí nhà kính mạnh. Với chỉ số GWP thường dao động từ hàng nghìn đến hàng chục nghìn, đôi khi chúng được gọi là khí có GWP cao vì đối với một lượng khối lượng nhất định, chúng giữ nhiệt nhiều hơn đáng kể so với CO 2 .

Tác động của mỗi loại khí nhà kính phụ thuộc vào 3 yếu tố chính

Nồng độ trong khí quyển

Nồng độ, hay độ phong phú, là lượng khí cụ thể trong không khí. Lượng khí thải nhà kính lớn hơn dẫn đến nồng độ cao hơn trong khí quyển. Nồng độ khí nhà kính được đo bằng phần triệu, phần tỷ và thậm chí phần nghìn tỷ.

Thời gian tồn tại trong khí quyển

Mỗi loại khí này có thể tồn tại trong khí quyển trong những khoảng thời gian khác nhau, từ vài năm đến hàng nghìn năm. Tất cả các loại khí này tồn tại trong khí quyển đủ lâu để trở nên trộn đều, có nghĩa là lượng đo được trong khí quyển gần như giống nhau trên toàn thế giới, bất kể nguồn phát thải là gì.

Khả năng tác động đến bầu khí quyển

Các loại khí nhà kính khác nhau có khả năng hấp thu bức xạ hồng ngoại cũng khác nhau. Các nhà khoa học đã đưa ra chỉ số GWP (Global Warming Potential), dùng để đo lường tác động nóng lên tương đối của một tấn khí nhà kính so với một tấn khí CO₂ trong một khoảng thời gian nhất định.

 • GWP20: tổng tác động nóng lên của một loại khí nhà kính so với khí CO₂ sau 20 năm
 • GWP100: tổng lượng nóng lên của một khí nhà kính so với khí CO₂ sau 100 năm. Cách này được sử dụng rộng rãi nhất.

Ví dụ: GWP100 của khí mêtan là 28, nghĩa là trong vòng 100 năm cứ 1 tấn khí mêtan sẽ có tác động nóng lên gấp 28 lần so với 1 tấn khí CO₂.

III. CÁC QUY ĐỊNH VỀ KIỂM KÊ NHÀ KÍNH TẠI VIỆT NAM

– CĂN CỨ LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG 2020

– CĂN CỨ NGHỊ ĐỊNH 06/2022/NĐ-CP QUY ĐỊNH GIẢM NHẸ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH VÀ BẢO VỆ TẦNG Ô-DÔN

– CĂN CỨ THÔNG TƯ 01/2022/TT-BTNMT QUY ĐỊNH CHI TIẾT THI HÀNH LUẬT BẢO VỆ MÔI TRƯỜNG VỀ ỨNG PHÓ VỚI BIẾN ĐỔI KHÍ HẬU

– QUYẾT ĐỊNH 01/2022/QĐ-TTg BAN HÀNH DANH MỤC LĨNH VỰC, CƠ SỞ PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH PHẢI THỰC HIỆN KIỂM KÊ KHÍ NHÀ KÍNH

3.1. Quy định về kiểm kê khí nhà kính

Kiểm kê khí nhà kính là hoạt động thu thập thông tin, số liệu về các nguồn phát thải khí nhà kính, tính toán lượng phát thải khí nhà kính, hấp thụ khí nhà kính trong một phạm vi xác định và trong một năm cụ thể theo phương pháp và quy trình do cơ quan có thẩm quyền ban hành.

3.2. Đối tượng nào phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính?

Theo quy định tại khoản 1 Điều 6 Nghị định 06/2022/NĐ-CP, các cơ sở phát thải khí nhà kính phải thực hiện kiểm kê khí nhà kính là cơ sở có mức phát thải khí nhà kính hằng năm từ 3.000 tấn CO2 tương đương trở lên hoặc thuộc một trong các trường hợp sau:

 1. a) Nhà máy nhiệt điện, cơ sở sản xuất công nghiệp có tổng lượng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 tấn dầu tương đương (TOE) trở lên;
 2. b) Công ty kinh doanh vận tải hàng hoá có tổng tiêu thụ nhiên liệu hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
 3. c) Tòa nhà thương mại có tổng tiêu thụ năng lượng hằng năm từ 1.000 TOE trở lên;
 4. d) Cơ sở xử lý chất thải rắn có công suất hoạt động hằng năm từ 65.000 tấn trở lên.

3.3. Yêu cầu về kiểm kê khí nhà kính như thế nào?

Theo quy định tại Điều 11 Nghị định 06/2022/NĐ-CP, yêu cầu về kiểm kê khí nhà kính gồm:

 1. a) Phương pháp kiểm kê khí nhà kính được áp dụng theo các hướng dẫn kiểm kê khí nhà kính của Ban liên chính phủ về biến đổi khí hậu;
 2. b) Số liệu hoạt động phục vụ kiểm kê khí nhà kính phải đảm bảo tính liên tục, độ chính xác và tin cậy, có thể kiểm tra, so sánh và đánh giá;
 3. c) Báo cáo kiểm kê khí nhà kính phải thể hiện đầy đủ thông tin về phương pháp kiểm kê, số liệu hoạt động, hệ số phát thải áp dụng và kết quả kiểm kê khí nhà kính;
 4. d) Thẩm định kết quả kiểm kê khí nhà kính tuân thủ trình tự thẩm định do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, đảm bảo tính nhất quán và độ tin cậy;

đ) Thông tin về kết quả kiểm kê khí nhà kính cấp quốc gia, lĩnh vực được công bố trên trang thông tin điện tử của cơ quan quản lý nhà nước về biến đổi khí hậu và các lĩnh vực liên quan.

Quý khách có nhu cầu thực hiện KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH, xin vui lòng liên hệ hotline 0918945839 để nhận được sự tư vấn chi tiết về quy trình, thủ tục theo Nghị Định 06/2022-NĐCP.

Email us

Zalo

0918945839