Vi sao phai lap Bao cao quan trac moi truong dinh ky tai thanh pho Ho Chi Minh?
Vì sao phải lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh?

Vì sao phải lập Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại thành phố Hồ Chí Minh?

Quan trắc môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh: Với các hoạt động kinh doanh sản xuất của dự án tại thành phố Hồ Chí Minh đều có thể phát sinh nguồn ô nhiễm và tác động ảnh hưởng trực tiếp đến môi trường xung quanh, vì thế để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường của doanh nghiệp, các đơn vị sản xuất kinh doanh tại Thành phố Hồ Chí Minh cần thực hiện một số hồ sơ môi trường trước khi dự án đi vào hoạt động như kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Bên cạnh đó, trong quá trình hoạt động của công ty vẫn cần phải lập các báo cáo định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh nhằm cung cấp thông tin cho các cơ quan quản lý về Môi trường để xác định xem hoạt động của công ty có ảnh hưởng, tác động xấu đến môi trường xung quanh hay không. Vì thế, doanh nghiệp cần phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ

Vậy Báo cáo quan trắc môi trường định kỳ là gì?

Đây là tên gọi mới thay thế cho tên gọi cũ là báo cáo giám sát môi trường định kỳ theo thông tư 43, là một hình thức đánh giá chất lượng ngắn hạn môi trường tại cơ sở và báo cáo định kỳ về cơ quan có thẩm quyền như: Chi cục Bảo vệ môi trường, Phòng Tài nguyên Môi trường, Sở Tài nguyên và Môi trường. Mục đích của việc báo cáo này là theo dõi quan trắc số liệu của công ty, đánh giá được tác động ảnh hưởng của nguồn ô nhiễm phát sinh giúp công ty ngăn chặn được những vấn đề ô nhiễm, xây dựng các biện pháp giảm thiểu ô nhiễm và đưa ra các biện pháp xử lý thích hợp. Nguồn phát sinh gây ô nhiễm có thể là nước thải, khí thải, các chất thải rắn nguy hại, định kỳ sẽ được lấy mẫu phân tích, tra cứu mức độ ô nhiễm theo quy định của nhà nước.

Quan trắc môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh
Quan trắc môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

Nội dung thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tư 43

– Nội dung báo cáo mới nhất được viết theo hướng dẫn theo Phụ lục VI Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

– Thứ nhất: tiến hành lập để theo dõi số lượng, thực trạng và diễn biến các nguồn tác động tiêu cực phát sinh từ hoạt động của cơ sở kinh doanh đến chất lượng môi trường xung quanh.

– Thứ hai: tiến hành theo dõi về lưu lượng, khối lượng, tần suất và định kỳ đo đạc lấy mẫu phân tích nguồn ô nhiễm phát sinh từ dự án như nước thải, khí thải, chất thải rắn, chất thải nguy hại, tiếng ồn, độ rung, … Tần suất đo đạc, phân tích tối thiểu 3 tháng 1 lần.

– Thứ ba: định kỳ đo đạc lấy mẫu phân tích các thông số ô nhiễm tác động tiêu cực đến môi trường xung quanh như nước mặt, nước ngầm, không khí, đất tại khu vực không có trạm quan trắc chung của cơ quan nhà nước tiến hành lấy mẫu phân tích tối thiểu 6 tháng 1 lần.

– Thứ tư: lập để theo dõi diễn biến và đo đạc thực trạng các yếu tố nếu có phát sinh như xói mòn, trượt, sụt, lở, lún đất; xói lở bờ sông, bờ suối, bờ hồ, bờ biển; bồi lắng lòng sông, lòng suối, lòng hồ, đáy biển; thay đổi mực nước mặt, nước ngầm; xâm nhập mặn; xâm nhập phèn; và các tác động khác. Tần suất đo đạc phù hợp với từng trường hợp cụ thể

Căn cứ pháp lý, hồ sơ cung cấp và những đối tượng cần phải lập báo cáo Quan trắc môi trường ở TP. Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý

– Thông tư 25/2019/TT-BTNMT quy định chi tiết một số điều của Nghị định 40/2019/NĐ-CP ngày 13/5/2019 và quy định quản lý hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường.

– Thông tư số: 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

– Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

– Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Hồ sơ cần cung cấp

Trong quá trình lập hồ sơ báo cáo quan trắc định kỳ cho quý doanh nghiệp thì Bình Minh Xanh sẽ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp một số giấy tờ liên quan đến dự án như sau:

– Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao y có công chứng) – lần thay đổi gần nhất; tốt nhất để kiểm tra quý khách lên trực tiếp trang https://dangkykinhdoanh.gov.vn/ gõ mã số thuế của doanh nghiệp sẽ biết tên/ địa chỉ của Doanh nghiệp có được thay đổi hay không, nếu có cần cập nhật trong báo cáo

– Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất/ Hợp đồng thuê đất/ Hợp đồng thuê nhà xưởng

– Bản vẽ hệ thống xử lý ô nhiễm đã thực hiện (Bản vẽ thoát nước mưa, nước thải, bản vẽ hệ thống hoàn công hệ thống xử lý nước thải)

– Biên lai tiền điện nước trong 3 tháng gần nhất của doanh nghiệp (mức tiêu hao năng lượng)

… Tùy vào doanh nghiệp sẽ phát sinh thêm nhiều loại hồ sơ khác.

Đối tượng thực hiện

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sẽ áp dụng cho tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh sản xuất phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến các yếu tố tài nguyên môi trường. Cụ thể là các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các khu trung tâm thương mại, nhà xưởng, trường học, bệnh viện, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,… có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo đúng quy định hiện hành.

Quy trình thực hiện lập báo cáo Quan trắc môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh theo thông tư Thông tư 25/2019/TT-BTNMT

– Bước 1: khảo sát, thu thập số liệu liên quan đến hiện trạng hoạt động của công ty như về điều kiện tự nhiên, khí hậu, địa chất, kinh tế – xã hội xung quanh nơi khu vực dự án hoạt động, thu thập dữ liệu hiện trạng môi trường xung quanh.

– Bước 2: xác định nguồn ô nhiễm như: nước thải, khí thải, các chất thải phát sinh.

– Bước 3: thực hiện việc đo đạc thống kê các thông số đặc trưng của mẫu nước thải, chất thải, khí thải môi trường xung quanh có tuân thủ theo các tiêu chuẩn hiện hành hay không. Đồng thời định kỳ đo đạc, lấy mẫu phân tích các thông số đặc trưng liên quan đến các nguồn tác động tiêu cực của môi trường xung quanh cơ sở;

– Bước 4: liệt kê và đánh giá các biện pháp xử lý ô nhiễm đã và đang sử dụng. Đánh giá tổng quan chất lượng môi trường, nguồn tác động và ảnh hưởng ô nhiễm trên đối với môi trường, xã hội và con người xung quanh nơi dự án đang hoạt động.

– Bước 5: tiến hành xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu và phòng ngừa sự cố.

– Bước 6: cam kết khắc phục các nội dung không đạt, đề ra các biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục, cam kết việc thực hiện các biện pháp xử lý ô nhiễm.

– Bước 7: hoàn thành hồ sơ báo cáo công tác bảo vệ môi trường mẫu Phụ lục VI – Thông tư 25/2019/TT-BTNMT của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

– Bước 8: gửi hồ sơ cho chủ doanh nghiệp ký, đóng dấu.

– Bước 9: nộp lên cơ quan có thẩm quyền thẩm định phê duyệt.

Tần suất báo cáo số liệu Quan trắc môi trường tại thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Thông tư 25/2019/TT-BTNMT có quy định về tần suất thực hiện báo cáo số liệu quan trắc môi trường như sau:

Đối với các đơn vị thực hiện chương trình quan trắc môi trường quốc gia, tần suất báo cáo như sau:

100% báo cáo quan trắc được tổng hợp hết thông tin của 1 năm tài chính nộp cho cơ quan cấp hồ sơ môi trường ban đầu, Sở Tài Nguyên môi trường cấp Tỉnh, Chi Cục bảo vệ môi trường gồm các nội dung

– Số liệu quan trắc từng đợt (theo Quý/ Theo đợt 2 lần /năm hoặc 1 lần/ năm) gồm: nước thải, khí thải, môi trường xung quanh, môi trường lao động

– Viết báo cáo dựa trên số liệu đã quan trắc

– Tổng hợp nguyên nhiên vật liệu, năng lượng đã tiêu hao trong quá trình sản xuất kinh doanh

– Số liệu thu gom/ Hợp đồng đơn vị rác sinh hoạt, rác công nghiệp, rác nguy hại (gộp chung vào báo cáo quan trắc – sẽ không còn báo cáo quản lý chất thải nguy hại)

– Nộp cho các cơ quan thụ lý đã cấp hồ sơ môi trường ban đầu và Sở Tài Nguyên MT Tỉnh 

Chi tiết: Quan trắc môi trường

Email us

Zalo

0918945839