Quan trắc môi trường

Các dịch vụ quan trắc môi trường của QCVN bao gồm:

  • Quan trắc môi trường lao động theo Quyết định 3733/2002/QĐ-BYT về 21 tiêu chuẩn vệ sinh lao động, 05 nguyên tắc và 07 thông số vệ sinh lao động do Bộ trưởng Bộ Y tế ban hành
  • Quan trắc không khí xung quanh theo QCVN 05:2013/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng không khí xung quanh
  • Quan trắc tiếng ồn theo QCVN 26:2010/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về tiếng ồn
  • Quan trắc các chỉ tiêu vi khí hậu theo QCVN 26:2016/BYT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về vi khí hậu-giá trị cho phép vi khí hậu tại nơi làm việc
  • Quan trắc khí thải công nghiệp theo QCVN 19:2009/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về khí thải công nghiệp đối với bụi &các chất vô cơ
  • Quan trắc nước thải sinh hoạt theo QCVN 14:2008/BTNMT: Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về nước thải sinh hoạt

CÔNG TY CP KỸ THUẬT TIÊU CHUẨN QCVN VIỆT NAM

Trung tâm: 537/7 Nguyễn Oanh, Phường 17, Quận Gò Vấp, TP.HCM

Văn phòng nhận mẫu: 58 Đường số 1, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành Phố Hồ Chí Minh

Điện thoại: 0287 308 6678 – Hotline: 0919 98 48 39

Email: info@qcvn.com.vn

Gửi báo giá theo yêu cầu

Yêu cầu báo giá

Thông tin liên hệ quý khách hàng

Người liên hệ

Công ty

Số điện thoại

Các chỉ tiêu/ báo cáo yêu cầu