Vai tro cua quan trac moi truong doi voi thuc tien
Vai trò của quan trắc môi trường đối với thực tiễn

Vai trò của quan trắc môi trường đối với thực tiễn

Những vấn đề liên quan tới môi trường luôn là một trong những vấn đề trọng yếu được nhiều người quan tâm hiện nay. Ngày càng có nhiều những biện pháp tích cực hơn để kiểm nghiệm và đánh giá những yếu tố của môi trường, xác định tình trạng môi trường một cách chính xác để từ đó đưa ra những phương án thực hiện thích hợp.

Quan trắc môi trường là gì?

Quan trắc môi trường là sự đánh giá, theo dõi thường xuyên những yếu tố của môi trường, nhằm hoạt động bảo vệ và phát triển bền vững. Quan trắc bao gồm nhiều bước thực hiện khác nhau, vì những yếu tố môi trường là vô cùng đa dạng do vậy người quan trắc phải tiến hành nhiều hoạt động để có được những số liệu, kết quả đó, ví dụ như những yếu tố về độ ẩm, lượng mưa, thành phần không khí…

Một số công việc phổ biến trong quan trắc có thể kể đến như theo dõi số lượng, diễn biến cũng như thực trạng của những yếu tố tác động tới môi trường, tiến hành đo đạc, phân tích từ số liệu thu được như những số liệu liên quan tới đất, nước, sỏi đá, nước ngầm, từ đó đánh giá hiện trạng môi trường, căn cứ vào tiêu chuẩn kỹ thuật môi trường để xác định được môi trường tại nơi quan trắc có đang bị ô nhiễm hay không.

Vai tro cua quan trac moi truong doi voi thuc tien

Vai trò của quan trắc môi trường trong thực tiễn

Quan trắc môi trường giúp chúng ta theo dõi được sát sao những biến đổi của môi trường, tránh được những nguy cơ gây ô nhiễm hay suy thoái môi trường, cũng như đưa ra được những biện pháp kịp thời đối với những vùng môi trường có nguy cơ hay đang lâm vào tình trạng ô nhiễm. Lưu trữ những thông tin trong quá trình quan trắc để có cơ sở xây dựng dữ liệu cho những hoạt động sau này.

Đây cũng là một trong những hoạt động bắt buộc của nhiều doanh nghiệp, công ty, nhằm đảm bảo tốt nhất tình trạng của môi trường, hướng tới sự phát triển bền vững trong tương lai.

Có thể thấy, quan trắc môi trường là một trong những hoạt động không thể thiếu và có vai trò vô cùng quan trọng, để hướng tới một mục tiêu phát triển bền vững môi trường hiện nay, mỗi chúng ta cần thực hiện tốt những nội dung liên quan tới lĩnh vực này, đồng thời cùng chúng tay bảo vệ, phát triển môi trường ngày một vững mạnh.

Email us

Zalo

0918945839