Tai sao doanh nghiep phai thuc hien quan trac moi truong lao dong?
Tại sao doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Tại sao doanh nghiệp phải thực hiện quan trắc môi trường lao động?

Ô nhiễm môi trường ngày càng trở nên nghiêm trọng, dẫn đến những hậu quả không ngờ trong tương lai. Vì vậy, để ngăn cản sự ô nhiễm môi trường và có những biện pháp xử lý kịp thời thì hiện nay, doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động là việc làm cần thiết.

Sau đây là một số lợi ích khi doanh nghiệp thực hiện quan trắc môi trường lao động

1. Đảm bảo an toàn sức khỏe của người lao động

Các doanh nghiệp hay đơn vị hiện nay quan trắc môi trường lao động hướng đến mục tiêu chính: ngăn ngừa bệnh nghề nghiệp hay tai nạn lao động ở các khu chế xuất, lao động độc hại. Cụ thể, doanh nghiệp cải thiển và tập trung vào khâu thiết kế, thi công diễn ra khoa học và đúng kế hoạch đảm bảo an toàn cho người lao động.

2. Xây dựng niềm tin

Từ việc quan trắc thống kế các số liệu và thông tin môi trường lao động sẽ giúp bộ phận quản lý đánh giá và kế hoạch quản lý chống suy thoái, ô nhiễm. Do vậy, khi môi trường đảm bảo an toàn sẽ gây dựng được chất lượng và cơ sở dữ liệu phục vụ cung cấp, lưu trữ cũng như trao đổi phạm vi quốc tế.

quan trắc môi trường lao động
quan trắc môi trường lao động

3. Quản lý môi trường làm việc của người lao động

Môi trường làm việc của người lao động luôn là vấn đề toàn cầu nóng bỏng và được quan tâm. Môi trường sẽ ảnh hưởng sâu sắc và trực tiếp đến con người. Quan trắc môi trường sẽ thống kê mọi tiêu chí thể hiện qua số liệu để đánh giá, xem xét và kiểm tra. Cụ thể, qua các số liệu đó thì các nhà chức trách sẽ đưa ra biện pháp quy hoạch và quản lý môi trường. Đồng thời, các nhà chức trách sẽ kiểm soát suy thoái môi trường ô nhiễm để đưa ra phương pháp hiệu quả.

4. Phát hiện kịp thời yếu tố độc hại và trang bị phòng hộ cá nhân tốt nhất

Những yếu tố vật lý, tiếng ồn, độ ẩm, rung động, bức xạ, bụi, khí độc, chất phóng xạ hay vi sinh vật nguy hiểm là những yếu tố có hại và nguy hiểm. Trong quá trình thống kê các số liệu cụ thể thì các nhà chức trách sẽ phát hiện kịp thời những yếu tố độc hại. Mục đích cuối cùng là cải thiện điều kiện làm việc và trang bị phòng hộ cá nhân tốt nhất. Ví dụ, không khí chưa đảm bảo thì cần trang bị khẩu trang đạt chuẩn giúp bảo vệ sức khỏe cho người lao động.

5. Tuân thủ đúng quy định của pháp luật

Theo đúng thông tư 19/2011/TT-BYT có đưa ra hướng dẫn quản lý vệ sinh lao động, bệnh nghề nghiệp và sức khỏe lao động. Nghị định số 44/2016/NĐ-CP quy định chi tiết những điều của Luật an toàn và vệ sinh lao động. Các doanh nghiệp, đơn vị hoạt động làm việc quan trắc môi trường trong lao động sẽ tuân thủ đúng quy định của pháp luật.

Email us

Zalo

0918945839