Tai sao chung ta can quan trac moi truong?
Tại sao chúng ta cần quan trắc môi trường?

Tại sao chúng ta cần quan trắc môi trường?

Quan trắc môi trường là gì?

Môi trường sống của chúng ta đang ngày càng bị đe dọa bởi vấn nạn ô nhiễm môi trường. Ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm không khí, ô nhiễm môi trường đất… tất cả đều ảnh hưởng nghiêm trọng đến cuộc sống. Các vấn đề ô nhiễm này bắt nguồn từ rất nhiều nguyên nhân mà chủ yếu từ các khu công nghiệp, khu chế xuất, nhà máy, từ các hộ gia đình…

Vậy, quan trắc môi trường là quá trình theo dõi sự thay đổi của môi trường, những yếu tố tác động đến sự thay đổi ấy để đưa ra những thông số cụ thể, chính xác. Việc này sẽ giúp đánh giá được hiện trạng môi trường, những tác động xấu và có hướng xử lý kịp thời.

Quan trắc tình trạng môi trường là một trong những phương pháp được đánh giá cao trong việc giúp chúng ta nắm bắt rõ tình trạng môi trường hiện tại.

Mỗi ngày các nhà máy, xí nghiệp đều thải ra môi trường nguồn rác thải, nước thải và khí thải rất lớn. Chính yếu tố này khiến môi trường ngày càng ô nhiễm trầm trọng, nếu không có biện pháp bảo vệ môi trường con người sẽ dần mất đi môi trường sống.

Công việc quan trắc môi trường

Theo dõi những diễn biến, thực trạng môi trường và các nguồn phát sinh ô nhiễm của cơ sở.

Thực hiện lấy mẫu đo đạc, phân tích theo định kỳ để kiểm soát thực trạng và mức độ ô nhiễm từ hoạt động sản xuất.

Hiện nay, để quan trắc nguồn nước, khí thải các đơn vị sẽ sử dụng những thiết bị, phương tiện tự động tiên tiến để giám sát môi trường, giúp cung cấp những số liệu nhanh chóng, liên tục và tức thời. Và đó được gọi là quan trắc tự động, nó sẽ bao gồm quan trắc nước thải, quan trắc nước ngầm, quan trắc khí thải…

Tại sao chúng ta cần phải quan trắc môi trường

Hiện nay, không chỉ có các cơ quan nghiên cứu và bảo vệ môi trường mới thực hiện quan trắc và có nghĩa vụ bảo vệ môi trường. Mà ngay cả các đơn vị tham gia hoạt động sản xuất cũng cần quan trắc để góp phần vào việc bảo vệ môi trường sống của chính mình và đảm bảo được các hoạt động sản xuất.

  • Quan trắc sẽ giúp đưa ra các đánh giá, nhận định về diễn biến tình trạng môi trường cấp quốc gia. Đây sẽ là những thông tin được sử dụng để xây dựng các báo cáo về môi trường.
  • Quan trắc có thể xác định được tình trạng chất lượng môi trường của từng vùng có đặt thiết bị quan trắc. Từ đó sẽ có phương hướng và biện pháp xử lý để bảo vệ môi trường nhanh chóng.
  • Thực hiện quan trắc sẽ có những chỉ số về môi trường giúp cảnh báo sự thay đổi bất thường, mức độ ô nhiễm của môi trường.
  • Công việc này sẽ giúp có những số liệu để lưu trữ, phục vụ công tác bảo vệ môi trường quy mô cấp quốc gia và quốc tế.
đo khí độc
đo khí độc

Email us

Zalo

0918945839