Noi dung thuc hien lap bao cao quan trac moi truong dinh ky tai Thanh pho Ho Chi Minh theo thong tu 43
Nội dung thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tư 43

Nội dung thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh theo thông tư 43

Căn cứ pháp lý, hồ sơ cung cấp và những đối tượng cần phải lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ tại Thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ pháp lý

Thông tư số: 43/2015/TT-BTNMT ngày 29/9/2015 của Bộ Tài nguyên và Môi trường về báo cáo hiện trạng môi trường, bộ chỉ thị môi trường và quản lý số liệu quan trắc môi trường.

Thông tư số 24/2017/TT-BTNMT ngày 01/9/2017 của Bộ Tài nguyên và Môi trường Quy định kỹ thuật quan trắc môi trường;

Nghị định 155/2016/NĐ-CP ngày 18 tháng 11 năm 2016 của Chính phủ quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Noi dung thuc hien lap bao cao quan trac moi truong dinh ky tai Thanh pho Ho Chi Minh theo thong tu 43

Hồ sơ cần cung cấp

Trong quá trình lập hồ sơ báo cáo quan trắc định kỳ cho quý doanh nghiệp thì Bình Minh Xanh sẽ yêu cầu doanh nghiệp cung cấp một số giấy tờ liên quan đến dự án như sau:

Giấy đăng ký kinh doanh của doanh nghiệp (bản sao y có công chứng)

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất

Bản vẽ hệ thống xử lý ô nhiễm đã thực hiện

Biên lai tiền điện nước trong 3 tháng gần nhất của doanh nghiệp… Tùy vào doanh nghiệp sẽ phát sinh thêm nhiều loại hồ sơ khác.

Đối tượng thực hiện

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sẽ áp dụng cho tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh sản xuất phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến các yếu tố tài nguyên môi trường. Cụ thể là các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các khu trung tâm thương mại, nhà xưởng, trường học, bệnh viện, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,… có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, Đánh giá tác động môi trường (ĐTM). Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo đúng quy định hiện hành.

Email us

Zalo

0918945839