Dieu kien cua to chuc hoat dong dich vu quan trac moi truong tai hien truong
Điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại hiện trường

Điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại hiện trường

Các hoạt động như lấy mẫu đất, nước ô nhiễm tại hiện trường và tiến hành phân tích các thông số chính là hoạt động quan trắc môi trường tại hiện trường.

1. Điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại hiện trường

Điều 8 số 127/2014/NĐ-CP và Điều 3 Nghị định 136/2018/NĐ-CP sửa đổi một số điều của các Nghị định liên quan đến điều kiện đầu tư kinh doanh thuộc lĩnh vực tài nguyên và môi trường đã quy định cụ thể về điều kiện của tổ chức hoạt động dịch vụ quan trắc môi trường tại hiện trường như sau:

 • Có Quyết định thành lập hoặc Giấy chứng nhận hoạt động khoa học và công nghệ hoặc Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp.
 • Có đủ điều kiện về nhân lực thực hiện hoạt động quan trắc hiện trường theo quy định sau đây:
 • Người đứng đầu của tổ chức phải có trình độ từ đại học trở lên.
 • Có đủ số lượng người thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo các thành phần môi trường và thông số quan trắc đề nghị chứng nhận.
 • Phải có người trực tiếp phụ trách đội quan trắc tại hiện trường có trình độ đại học trở lên với một trong các chuyên ngành về môi trường, hóa học, sinh học, lâm nghiệp, thổ nhưỡng, vật lý hạt nhân, phóng xạ, địa lý, địa chất và có tối thiểu 24 tháng kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường.
 • Người thực hiện quan trắc tại hiện trường tối thiểu phải có trình độ sơ cấp tương ứng với ngạch quan trắc viên sơ cấp tài nguyên môi trường. Trong đó, số người có trình độ sơ cấp chiếm không quá 30% đội ngũ người thực hiện quan trắc tại hiện trường.

Dieu kien cua to chuc hoat dong dich vu quan trac moi truong tai hien truong

2. Điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc

Có đủ điều kiện về trang thiết bị, phương pháp và cơ sở vật chất thực hiện hoạt động quan trắc tại hiện trường theo quy định sau đây:

 • Có các trang thiết bị, dụng cụ và hóa chất đủ để thực hiện việc lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường các thông số quan trắc môi trường của các thành phần môi trường đề nghị chứng nhận đảm bảo độ chính xác và theo đúng phương pháp do Bộ Tài nguyên và Môi trường quy định;
 • Có quy trình bảo quản, sử dụng an toàn, bảo dưỡng và kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị theo quy định của cơ quan nhà nước có thẩm quyền hoặc theo quy định của nhà sản xuất;
 • Có quy trình sử dụng, vận hành tất cả các thiết bị lấy mẫu, bảo quản mẫu và đo, thử nghiệm, phân tích mẫu tại hiện trường;
 • Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để đảm bảo chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường;
 • Có trụ sở làm việc và đủ diện tích đặc thù để đảm bảo chất lượng công tác quan trắc tại hiện trường và quản lý số liệu, kết quả quan trắc.

Email us

Zalo

0918945839