Cac yeu to can xac dinh de danh gia trong quan trac moi truong lao dong
Các yếu tố cần xác định để đánh giá trong quan trắc môi trường lao động

Các yếu tố cần xác định để đánh giá trong quan trắc môi trường lao động

1. Yếu tố vật lý trong quan trắc môi trường lao động

Các yếu tố vật lý được xác định trong quan trắc môi trường lao động có:

  • Chỉ tiêu vi khí hậu (Nhiệt độ; độ ẩm; tốc độ gió)
  • Yếu tố tiếng ồn: ồn chung; ồn tương đương (ồn tương đương 30 phút; 60 phút; 240 phút)
  • Yếu tố ánh sáng
  • Yếu tố rung
  • Yếu tố điện từ trường
  • Yếu tố bức xạ

2. Yếu tố bụi trong quan trắc môi trường lao động

Các yếu tố bụi được xác định trong quan trắc môi trường lao động có:

  • Yếu tố bụi toàn phần
  • Yếu tố bụi hô hấp
  • Yếu tố bụi bông, bụi amiăng
  • Yếu tố bụi chưa hóa chất phân tích (SIO2 gây bụi phổi)

Cac yeu to can xac dinh de danh gia trong quan trac moi truong lao dong

3. Yếu tố hóa học trong quan trắc môi trường lao động

Các yếu tố hóa học được xác định trong quan trắc môi trường lao động có:

Yếu tố hơi khí độc chỉ điểm và các hơi khí độc khác: CO; SO2; CO2; NO2; H2S; NH3…

Yếu tố hơi axit, kiềm: Hcl; H2SO4; H3PO4; HNO3, KOH, NAOH…

Yếu tố hơi dung môi hữu cơ, các hợp chất hữu cơ bay hơi, hóa chất phức tạp: Benzen; Toluen; Xylen, Xăng…

4. Yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp trong quan trắc môi trường lao động

Việc xác định yếu tố tiếp xúc nghề nghiệp dựa vào đặc thù ngành nghề, tính chất công việc thuộc danh mục nghề, công việc nặng nhọc để xác định với các thao tác, vị trí làm việc sẽ chịu ảnh hưởng như thế nào.

Ví dụ: Với công việc Khai thác hầm lò – Tính chất: Nơi làm việc chật hẹp, thiếu dưỡng khí, công việc thủ công, rất nặng nhọc, nguy hiểm, chịu tác động của bụi, ồn, CO2.

5. Yếu tố tâm sinh lý lao động và Ecgonomy trong quan trắc môi trường lao động

Các yếu tố tâm sinh lý lao động và Ecgonomy trong quan trắc môi trường lao động có:

Đánh giá gánh nặng thể lực: Đo tần số tim trong lao động; đánh giá huyết áp trong lao động; test trí nhớ số; đo lực cơ…

Đánh giá gánh nặng nhiệt: đo nhiệt độ da; mẫu mồ hôi trong lao động; phản xạ thị vận động; phản xạ thính vận động…

Đánh giá ecgônômi vị trí lao động – tư thế lao động: đánh giá ecgônômi vị trí lao động; đánh giá tư thế lao động theo phương pháp Owas; phương pháp Rula; Phương pháp Reba.

Email us

Zalo

0918945839