7 buoc thuc hien lap bao cao quan trac moi truong dinh ky theo thong tu 43
7 bước thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

7 bước thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

Quy trình thực hiện lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

Bước 1: Khảo sát các vấn đề về điều kiện tự nhiên, kinh tế – xã hội, môi trường, địa chất,… tại khu vực nơi dự án triển khai. Đồng thời qua đó cũng xác định nguồn ô nhiễm phát sinh như các nguồn nước thải, nguồn khí thải, chất thải, rác thải,…

Bước 2: Lấy mẫu nguồn thải gây ô nhiễm trong suốt quá trình dự án hoạt động như nguồn nước thải, nguồn khí thải xung quanh, khí thải tại nguồn, mẫu đất, rác thải nguy hại,… Đo đạc các thông số về độ rung, tiếng ồn, nhiệt độ, ánh sáng. Tùy vào ngành nghề hoạt động của công ty mà mẫu lấy có thể khác nhau.

Bước 3: Sau khi đã có mẫu nguồn thải, tiếp theo sẽ đem phân tích tại phòng thí nghiệm. Thực hiện việc đo đạc, thống kê thông số đặc trưng của mẫu nước thải, khí thải,… môi trường xung quanh xem có tuân thủ các tiêu chuẩn hiện hành hay không.

Bước 4: Liệt kê và đánh giá các biện pháp xử lý nguồn ô nhiễm đã và đang sử dụng, qua đó sẽ đánh giá chất lượng môi trường, tác động và ảnh hưởng nguồn ô nhiễm như thế nào đối với môi trường, con người xung quanh tại khu vực dự án triển khai. Tiến hành xây dựng các hệ thống xử lý nguồn thải, xây dựng các biện pháp nhằm giảm thiểu và dự phòng sự cố.

Bước 5: Cam kết khắc phục các nội dung không đạt, đề ra các biện pháp khắc phục, thời hạn khắc phục, cam kết thực hiện và vận hành các biện pháp xử lý ô nhiễm.

Bước 6: Tiến hành lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ theo thông tư 43

Bước 7: Kiểm tra sau đó sẽ gửi lên cơ quan chức năng có thẩm quyền thẩm định và phê duyệt hồ sơ tại khu vực dự án triển khai.

7 buoc thuc hien lap bao cao quan trac moi truong dinh ky theo thong tu 43

Đối tượng thực hiện

Lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ sẽ áp dụng cho tất cả các cơ sở sản xuất kinh doanh hoạt động tại Việt Nam có hoạt động kinh doanh sản xuất phát sinh nguồn ô nhiễm ảnh hưởng đến các yếu tố tài nguyên môi trường. Cụ thể là các khu công nghiệp, khu dân cư, khu đô thị, các khu trung tâm thương mại, nhà xưởng, trường học, bệnh viện, siêu thị, nhà hàng, khách sạn,… có giấy xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường, đề án bảo vệ môi trường, ĐTM. Các doanh nghiệp hoạt động trong ngành sản xuất kinh doanh đều phải tiến hành lập báo cáo quan trắc môi trường định kỳ.

Email us

Zalo

0918945839