Xac dinh tan suat va thoi gian quan trac chat luong nuoc mua
Xác định tần suất và thời gian quan trắc chất lượng nước mưa

Xác định tần suất và thời gian quan trắc chất lượng nước mưa

Mục đích quan trắc nước mưa

  • Phân tích chất lượng nước mưa là một trong những bước cơ bản để xác định các thông số.
  • Thể tận dụng tối đa nguồn nước mưa theo những mục đích cụ thể khác nhau tránh lãng phí
  • Quan trắc chất lượng nước mưa để phân tích những yếu tố ảnh hưởng đến chất lượng nước mưa.
  • Từ kết quả phân tích có thể cho ta một cái nhìn sơ bộ về chất lượng môi trường không khí.

Các phương pháp quan trắc nước mưa

Quan trắc tự động liên tục (Automatic):

  • Trạm quan trắc tự động cố định
  • Xe quan trắc tự động di động

Quan trắc bán tự động (Manual)

  • Đo nhanh tại hiện trường đối với một số thông số (pH, DO, độ đục…)
  • Lấy mẫu, bảo quản, vận chuyển về Phòng thí nghiệm để phân tích

Xac dinh tan suat va thoi gian quan trac chat luong nuoc mua

Tần suất và thời gian quan trắc chất lượng nước mưa

Tần suất và thời gian quan trắc chất lượng nước mưa được quy định tại Điều 22 Thông tư 24/2017/TT-BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường do Bộ trưởng Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành, cụ thể như sau:

Mẫu nước mưa theo trận: các mẫu nước mưa được lấy theo mỗi trận mưa và phải xác định thời điểm bắt đầu và kết thúc mỗi trận mưa.

Mẫu nước mưa theo ngày: trường hợp không thể thực hiện việc lấy và phân tích mẫu theo mỗi trận mưa thì lấy mẫu theo ngày (liên tục trong 24 giờ). Thời gian lấy mẫu của một ngày bắt đầu từ 8 giờ sáng và mẫu phải được giữ nguyên vẹn trong và sau khi lấy (được bảo quản lạnh hoặc thêm các hóa chất bảo quản thích hợp).

Mẫu nước mưa theo tuần: trường hợp không thể thực hiện việc lấy và phân tích mẫu theo ngày thì có thể tiến hành lấy mẫu theo tuần, tức là gộp các mẫu ngày lại trong vòng 01 tuần hoặc lấy liên tục trong 01 tuần khi mà mẫu được giữ nguyên vẹn trong và sau khi lấy (được bảo quản lạnh hoặc sử dụng các hóa chất bảo quản phù hợp).

Email us

Zalo

0918945839