Vi sinh xu ly amoni trong nuoc thai nhu the nao?
Vi sinh xử lý amoni trong nước thải như thế nào?

Vi sinh xử lý amoni trong nước thải như thế nào?

Vi sinh xử lý amoni trong nước thải qua quá trình nitrat hóa. Trong quá trình này, vi sinh tham gia chuyển hóa amoni thành nitrit. Do đó làm giảm nồng độ amoni.

Các bể có vai trò gì trong quá trình xử lý amoni trong nước thải?

1. Bể điều hòa

Nước thải từ bể tự hoại, bếp ăn sau khi qua bể tách dầu được đưa về bể điều hòa. Tại bể điều hòa, nước thải hòa trộn và điều hòa lưu lượng và nồng độ ô nhiễm. Do đó, làm giảm tải trọng và giúp các bể phía sau làm việc ổn định, tránh hiện tượng quá tải. Nước thải sau khi đó sẽ tiếp tục được bơm sang bể anoxic.

2. Bể anoxic

Khu vực thiếu khí anoxic giúp phân huỷ hợp chất hữu cơ và khử nitrat. Nước thải sau đó tiếp tục chảy sang bể hiếu khí.

3. Bể hiếu khí

Bể sinh học hiếu khí aerotank là nơi diễn ra quá trình phân huỷ hợp chất hữu cơ và quá trình nitrat hoá có oxy. Quá trình nitrate hóa là quá trình oxy hóa các hợp chất chứa nitơ, đầu tiên là ammonia (NH3) thành nitrite (NO2) sau đó oxy hóa nitrite thành nitrate (NO3).

Vi sinh xu ly amoni trong nuoc thai nhu the nao?

Vi sinh nào tham gia xử lý amoni trong nước thải?

Vi sinh tham gia xử lý amoni là Nitrosomonas và Nitrobacter được tổng hợp trong . Quá trình nitrate hóa ammonia diễn ra theo 2 bước liên quan đến 2 loại vi sinh vật tự dưỡng

NH3 được chuyển thành NO2 được thực hiện bởi Nitrosomonas.

NO2 được chuyển thành nitrate NO3 được thực hiện bởi loài Nitrobacter. Trong bể anoxic, quá trình khử NO3 sẽ diễn ra theo phản ứng Bể sinh học hiếu khí có chứa vi sinh vật với nhiệm vụ chuyển hóa các chất hữu cơ trong nước thải dưới dạng thức ăn thành các hợp chất đơn giản hơn và vô hại với môi trường.

Môi trường hiếu khí được duy trì trong bể sinh học bằng cách sục khí với 2 máy thổi khí hoạt động luân phiên. Nước thải được hòa trộn với bùn vi sinh hoạt tính để tạo thành hỗn hợp vi sinh và nước thải. Như vậy, nếu hệ thống được tiếp sức bởi các vi sinh khỏe, có khả năng hoạt động mạnh thì quá trình nitrat hóa phân giải NH3 sẽ diễn ra nhanh chóng và hiệu quả.

Email us

Zalo

0918945839