Vi sao lap bao cao hoan thanh cong trinh bao ve moi truong?
Vì sao lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

Vì sao lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường?

Lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường nghĩa là tiến hành xác nhận, nghiệm thu các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đủ tiêu chuẩn phục vụ. Vì sao khi các công trình bảo vệ môi trường hoàn thành đều không thể thiếu báo cáo này. Cùng QCVN tìm hiểu qua những chia sẻ dưới đây nhé!

Đối tượng nào sẽ làm báo cáo hoàn thành ?

Theo quy định, có 2 đối tượng sẽ phải tiến hành lập báo cáo khi công trình hoàn thành. Bao gồm: 

 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường sau ngày 5/6/2011, hoàn thành xây lắp Dự án bao gồm cả công trình, biện pháp xử lý môi trường, chuẩn bị đi vào hoạt động.
 • Cơ sở sản xuất, kinh doanh đã được phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết, đã hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường theo tiến độ đã đề xuất trong báo cáo.

Căn cứ pháp lý để lập báo cáo hoàn thành công trình bảo vệ môi trường

Nghị định số 18/2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015 của Chính phủ quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.

Điều kiện lập báo cáo hoàn thành 

Để được xác nhận hoàn thành các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường, cơ sở phải đảm bảo các công trìnhnhư sau:

 • Cơ sở thực hiện các công trình, biện pháp bảo vệ môi trường đầy đủ và đúng như đã nêu trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết đã được phê duyệt.
 • Các công trình xử lý môi trường phải đảm bảo xử lý chất thải đạt quy chuẩn hiện hành.

(Bao gồm: hệ thống xử lý khí thải, hệ thống xử lý nước thải, kho lưu giữ chất thải rắn, kho lưu giữ chất thải sinh hoạt, kho lưu giữ chất thải nguy hại, hồ sơ quản lý chất thải nguy hại, hệ thống thoát nước mưa phải tách rời hệ thống thoát nước thải, nghiệm thu về PCCC, văn bản kế hoạch/ứng phó sự cố về hóa chất)  

Vi sao lap bao cao hoan thanh cong trinh bao ve moi truong?

Hồ sơ cần thiết để lập báo cáo hoàn thành 

 • Quyết định phê duyệt đánh giá tác động môi trường/Đề án Bảo vệ môi trường chi tiết hoặc Giấy xác nhận cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường đơn giản, kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Báo cáo Đánh giá tác động môi trường/ Kế hoạch bảo vệ môi trường/ Cam kết bảo vệ môi trường/ Đề án bảo vệ môi trường chi tiết/đơn giản.
 • Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại.
 • Hợp đồng thu gom và xử lý chất thải nguy hại, chất thải rắn sản xuất không nguy hại và chất thải sinh rắn hoạt.
 • Văn bản nghiệm thu phòng cháy chữa cháy.
 • Bản vẽ mặt bằng tổng thể, thoát nước mưa, nước thải.
 • Bản vẽ các hệ thống xử lý môi trường.
 • Hồ sơ ứng phó sự cố hóa chất.

Cơ quan tiếp nhận, thẩm định báo cáo

Có rất nhiều cơ quan có thể tiếp nhận và thẩm định báo cáo hoàn thành . Cụ thể:

 • Phòng Tài nguyên và môi trường.
 • Sở Tài nguyên và Môi trường.
 • Ban quản lý Khu công nghiệp.
 • Ban quản lý Khu kinh tế.
 • Bộ Tài nguyên và Môi trường.
 • Các bộ khác.

Hy vọng, những thông tin này sẽ có những hiểu biết cơ bản về báo cáo hoàn thành . Nếu còn có thắc mắc, đừng ngại, hãy liên hệ ngay QCVN để được hỗ trợ và tư vấn nhé!

Email us

Zalo

0918945839