PHUONG PHAP SAC KY LONG HIEU NANG CAO GHEP NOI DAU DO MANG DIODE (HPLC-DAD)
Kiến thức phân tích quan trắc
PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO GHÉP NỐI ĐẦU DÒ MẢNG DIODE (HPLC-DAD)

PHƯƠNG PHÁP SẮC KÝ LỎNG HIỆU NĂNG CAO GHÉP NỐI ĐẦU DÒ MẢNG DIODE (HPLC-DAD). Tổng quan về sắc ký lỏng hiệu năng cao (HPLC) Sắc ký lỏng hiệu năng...

Chi tiết
DỊCH VỤ KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH

TỔNG QUAN HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH CÁC QUY ĐỊNH KIỂM KÊ VÀ GIẢM PHÁT THẢI KHÍ NHÀ KÍNH TẠI VIỆT NAM I. HIỆU ỨNG NHÀ KÍNH Hiệu ứng nhà kính...

Chi tiết
ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG

ẢNH HƯỞNG ĐIỆN TỪ TRƯỜNG TRONG MÔI TRƯỜNG LAO ĐỘNG Điện từ trường phát sinh do nhiều loại máy, thiết bị cao tần và siêu cao tần đang sử dụng...

Chi tiết
Ô NHIỄM BỤI PM10, PM2.5 VÀ CÁC NGUY CƠ BỆNH NGHỀ NGHIỆP

Ô NHIỄM BỤI PM10, PM2.5 VÀ CÁC NGUY CƠ BỆNH NGHỀ NGHIỆP BỤI PM10, PM2.5 PM là thuật ngữ chỉ hỗn hợp các hạt rắn và giọt chất lỏng được...

Chi tiết
Giấy phép môi trường là gì

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG LÀ GÌ? VÀ THỦ TỤC XIN CẤP GIẤP PHÉP MÔI TRƯỜNG Trước khi luật bảo vệ môi trường 2020 có hiệu lực, thủ tục môi trường...

Chi tiết
NHIỄM AMONI TRONG NƯỚC ĂN UỐNG

NHIỄM AMONI TRONG NƯỚC ĂN UỐNG VÀ CÁC MỐI NGUY HẠI ĐẾN SỨC KHỎE Amoni là một dạng tồn tại của hợp chất NH3 khi hợp chất này tan trong...

Chi tiết

Email us

Zalo

0918945839