Tim hieu ve 4 thong so hoa ly trong phan tich nuoc thai che bien thuy san
Tìm hiểu về 4 thông số hóa lý trong phân tích nước thải chế biến thủy sản

Tìm hiểu về 4 thông số hóa lý trong phân tích nước thải chế biến thủy sản

Nước thải chế biến thủy sản đặc trưng bởi các thông số hóa lý, hàm lượng chất hữu cơ, nitơ và phốt pho. Các thông số ô nhiễm quan trọng của nước thải chế biến thủy sản là nhu cầu oxy sinh hóa trong năm ngày (BOD5), nhu cầu oxy hóa học (COD), tổng chất rắn lơ lửng (TSS), chất béo, dầu mỡ (FOG) và sử dụng nước. Như trong hầu hết các chất thải công nghiệp, các chất gây ô nhiễm có trong chất thải chế biến hải sản là một hỗn hợp không xác định của các chất, chủ yếu là hữu cơ trong tự nhiên. Bài viết trình bày về 4 thông số hóa lý của nước thải chế biến thủy sản.

1. pH

Độ pH là một trong những thông số quan trọng vì thể hiện mức độ ô nhiễm của nước thải chế biến thủy sản. Để xử lý sinh học, cũng cần phải điều chỉnh pH. pH thải từ các nhà máy chế biến hải sản thường gần với trung tính. Ví dụ, một nghiên cứu cho thấy độ pH trung bình của nước thải từ các ngành chế biến cua xanh là 7,63, với độ lệch chuẩn là 0,54; đối với cá không thuộc vùng Alaska là khoảng 6,89 với độ lệch chuẩn là 0,69. Độ pH thường phản ánh sự phân hủy của chất đạm và phát thải các hợp chất amoniac.

Tim hieu ve 4 thong so hoa ly trong phan tich nuoc thai che bien thuy san

2. Hàm lượng chất rắn

Hàm lượng chất rắn trong nước thải chế biến thủy sản có thể được chia thành chất rắn hòa tan và chất rắn lơ lửng. Chất rắn lơ lửng là mối quan tâm chính vì nhiều lý do. Các chất rắn này lắng xuống nguồn nước tiếp nhận sẽ ảnh hưởng đến hệ thực vật sống ở đáy và chuỗi thức ăn. Còn khi lơ lửng, chúng ảnh hưởng đến đời sống thủy sinh do giảm lượng ánh sáng đi vào nước.

Các chất rắn hòa tan thường không được kiểm tra mặc dù chúng có ý nghĩa trong nước thải với mức độ ô nhiễm thấp. Chúng không chỉ phụ thuộc vào mức độ ô nhiễm mà còn phụ thuộc vào chất lượng nước cung cấp được sử dụng để xử lý. Trong một phân tích về nước thải cá phi lê, người ta thấy rằng 65% tổng chất rắn có trong nước thải đã có trong nước cấp.

3. Mùi hôi

Trong các ngành công nghiệp chế biến thủy sản, mùi hôi là do sự phân hủy các chất hữu cơ, tạo ra các amin dễ bay hơi, diamines và đôi khi là amoniac. Mùi đặc trưng của hydro sunfua cũng có thể phát sinh. Mùi là một vấn đề rất quan trọng liên quan đến cộng đồng và nhà máy xử lý nước thải. Mặc dù tương đối vô hại, nó có thể ảnh hưởng đến cuộc sống chung bằng cách gây ra căng thẳng và bệnh tật.

4. Nhiệt độ

Để tránh ảnh hưởng đến chất lượng thủy sinh, phải kiểm soát nhiệt độ của vùng nước tiếp nhận. Nhiệt độ môi trường xung quanh của vùng nước tiếp nhận không được tăng quá 2 hoặc 3 độ C, nếu không nó có thể làm giảm mức oxy hòa tan. Ngoại trừ chất thải từ các quy trình nấu ăn và khử trùng trong các nhà máy đồ hộp, thủy sản không xả nước thải có nhiệt độ cao hơn nhiệt độ môi trường. Do đó, nước thải từ hoạt động đóng hộp nên được làm mát trước khi thải ra môi trường.

Email us

Zalo

0918945839