Tiêu chuẩn về nước thải sinh hoạt theo quy chuẩn quốc gia

Tieu chuan ve nuoc thai sinh hoat theo quy chuan quoc gia

Tiêu chuẩn về nước thải sinh hoạt theo quy chuẩn quốc gia

Tiêu chuẩn về nước thải sinh hoạt theo quy chuẩn quốc gia

Giá trị tối đa cho phép của các thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận nước thải không vượt quá giá trị Cmax.

Cmax = C x K

Trong đó:

  • Cmax là nồng độ tối đa cho phép của thông số ô nhiễm trong nước thải sinh hoạt khi thải ra nguồn nước tiếp nhận, tính bằng miligam trên lít nước thải (mg/l)
  • C là giá trị nồng độ của thông số ô nhiễm
  • K là hệ số tính tới quy mô, loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư

Không áp dụng công thức tính nồng độ tối đa cho phép trong nước thải cho thông số pH và tổng coliforms.

Giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép Cmax trong nước thải sinh hoạt khi thải ra các nguồn nước tiếp nhận nước thải.

Tieu chuan ve nuoc thai sinh hoat theo quy chuan quoc gia

1. Giá trị các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt

STT
Thông số
Đơn vị
Giá trị C
AB
1pH_5 – 95 – 9
2BOD3050
3Tổng chất rắn lơ lửng50100
4Tổng chất rắn hòa tan5001000
5Sunfua (H2S)14
6Amoni510
7Nitrat3050
8Dầu mỡ động, thực vật1020
9Tổng các chất hoạt động bề mặt510
10Photphat610
11Tổng Coliforms35

Trong đó

Cột A quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước được dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột A1 và A2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt).

Cột B quy định giá trị C của các thông số ô nhiễm làm cơ sở tính toán giá trị tối đa cho phép trong nước thải sinh hoạt khi thải vào các nguồn nước không dùng cho mục đích cấp nước sinh hoạt (có chất lượng nước tương đương cột B1 và B2 của Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước mặt hoặc vùng nước biển ven bờ).

2. Giá trị hệ số K ứng với loại hình cơ sở dịch vụ, cơ sở công cộng và chung cư

Loại hình cơ sởQuy mô, diện tích sử dụng của cơ sởGiá trị hệ số K
Khách sạn, nhà nghỉ
Từ 50 phòng hoặc khách sạn xếp hạng 3 sao trở lên1
Dưới 50 phòng1,2
Trụ sở cơ quan, văn phòng, trường học, các cơ sở nghiên cứu
Lớn hơn hoặc bằng 10.000 m21,0
Dưới 10.000 m21,2
Cửa hàng bách hóa, siêu thị
Lớn hơn hoặc bằng 5.000 m21,0
Dưới 5.000 m21,2
Chợ
Lớn hơn hoặc bằng 1.500 m21,0
Dưới 1.500 m21,2
Nhà hàng ăn uống, cửa hàng thực phẩm
Lớn hơn hoặc bằng 500 m21,0
Dưới 500 m21,2
Cơ sở sản xuất, doanh trại lực lượng vũ trang
Từ 500 người trở lên1,0
Dưới 500 người1,2
Khu chung cư, khi dân cư
Từ 50 căn hộ trở lên1,0
Dưới 50 căn hộ1,2