Thuc hien tu van ho so moi truong cho doanh nghiep dang hoat dong
Thực hiện tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp đang hoạt động

Thực hiện tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp đang hoạt động

Doanh nghiệp đang đi vào hoạt động, nhưng bạn vẫn chưa biết được quy trình thực hiện hồ sơ môi trường đúng quy chuẩn theo quy định của pháp luật. Sau đây là một số thông tin giúp bạn hiểu thêm về vấn đề này.

Vì sao doanh nghiệp cần được tư vấn hồ sơ môi trường?
Hồ sơ môi trường là tài liệu giúp định hướng hoạt động của tổ chức, cơ sở sản xuất, kinh doanh và dịch vụ… không có những hoạt động ảnh hưởng đến môi trường và quy định của pháp luật.

Thực hiện tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp đang hoạt động

Một số tài liệu doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần lưu ý:

Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ: tổng hợp các thông tin mà doanh nghiệp cần đo đạc và giám sát môi trường định kỳ theo như những gì đã cam kết trong Báo cáo đánh giá tác động môi trường, Kế hoạch bảo vệ môi trường hoặc Đề án bảo vệ môi trường. Sau đó, doanh nghiệp báo cáo lên cơ quan nhà nước như Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghiệp hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường, theo quy định. 

Thuc hien tu van ho so moi truong cho doanh nghiep dang hoat dong

Doanh nghiệp có thể lập định kỳ 4 lần/năm, 2 lần/năm hoặc 1 lần/năm tùy theo khu vực.

Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải: Đây là hồ sơ môi trường mà tất cả các doanh nghiệp, cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp không cần thiết phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải quy định trong Nghị định 38:2015/NĐ-CP.

Giấy phép xả thải: Hồ sơ này được thực hiện đối với những doanh nghiệp có phát sinh nước thải và xả thải ra môi trường. Giấy phép xả thải được làm sau khi đã hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn.

Hồ sơ khai thác nước ngầm: Đối với những doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu sử dụng, khai thác nguồn nước ngầm, để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.

Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, và biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.

Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết: sau khi đã hoàn thành xong hồ sơ và nhận quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường chi tiết bảo vệ môi trường, thì doanh nghiệp cần hoàn thành các nội dung đã cam kết.

Một số hồ sơ liên quan công tác bảo vệ môi trường khác

  • Điều chỉnh sổ đăng ký chủ nguồn thải.
  • Hồ sơ nghiệm thu hệ thống xử lý với CQCN.
  • Dịch vụ chăm sóc sức khỏe môi trường doanh nghiệp.
  • Tư vấn pháp lý theo nhu cầu của doanh nghiệp…

Với nhiều loại giấy tờ và hồ sơ môi trường, doanh nghiệp sẽ mất nhiều thời gian và chi phí, ảnh hưởng đến kế hoạch hoạt động sản xuất.

Dịch vụ tư vấn hồ sơ môi trường là giải pháp toàn diện giúp doanh nghiệp tiết kiệm thời gian và chi phí làm hồ sơ môi trường doanh nghiệp.

Email us

Zalo

0918945839