The la nao nuoc uong duoc?
Thế là nào nước uống được?

Thế là nào nước uống được?

Thế nào là nước uống được?

Theo tiêu chuẩn nước uống trực tiếp QCVN01-1:2010/BYT có quy định, nước uống trực trực bao gồm nước tại vòi, nước đóng chai, nước khoáng thiên nhiên đáp ứng các chỉ tiêu trong ngưỡng cho phép tại quy chuẩn nghĩa là phân tích 27 chỉ tiêu phải đạt quy chuẩn, đồng thời nước đầu vào trước khi lọc phải đáp ứng đạt ngưỡng cho phép 99 chỉ tiêu theo QCVN01-1:2018/BYT.

Tuy nhiên, nếu phân tích hết 99 chỉ tiêu nước đầu vào + 27 chỉ tiêu nước đầu ra sẽ tốn nhiều chi phí xét nghiệm

99 Chỉ tiêu nước đầu vào chi phí xét nghiệm là: 17.500.000

27 chỉ tiêu nước đầu ra chi phí xét nghiệm là: 3.500.000

Vậy chúng ta cần nắm rõ nguồn nước trước khi lọc thành nước uống trực tiếp được lấy từ nguồn nước nào, cụ thể là nước sông, nước hồ, nước giếng hay nước thủy cục cấp để có bài toán chỉ tiêu xét nghiệm với chi phí hợp lý.

Ví dụ:

  1. Nước đầu vào là nước sông/ hồ thì các chỉ tiêu cần quan tâm và xét nghiệm như: hàm lượng kim loại nặng, hàm lượng thuốc trừ sâu, các chất dinh dưỡng như Nitrat, nitrit, amoni, phostphat và các loại vi khuẩn. nước đầu ra cũng cần kiểm nghiệm hết các chỉ tiêu theo quy chuẩn
  2. Nước đầu vào là nước thủy cục (nước nhà máy cấp nước): các chỉ tiêu cần quan tâm như Sắt, Mangan, Clo dư, Clorua, Amoni và vi khuẩn E.coli, Coliform
  3. Nước đầu vào là nước giếng: thì cần kiểm tra các chỉ tiêu theo nước ngầm QCVN08:2018/BTNMT và các chỉ tiêu đầu ra theo QCVN06-1:2010/BYT
  4. Nước đầu vào là nước mưa thì cần kiểm tra các chỉ tiêu: pH, TSS, vi khuẩn E.Coli, Coliform

Để rõ hơn các chỉ tiêu phân tích cần thiết để đánh giá chất lượng nước, Quý khách liên hệ 0287.308.6678/0919984839/ Email info@qcvn.com.vn để được tư vấn một cách nhanh chóng chính xác.

ĐỂ NHẬN BÁO GIÁ NHANH CHÓNG QUÝ KHÁCH THAM KHẢO TRÊN https://qcvn.com.vn/bao-gia/

 

 

Email us

Zalo

0918945839