Tom tat quy trinh lay mau nuoc sach
Tóm tắt quy trình lấy mẫu nước sạch

Tóm tắt quy trình lấy mẫu nước sạch

  1. Vị trí lấy mẫu

Theo: Khoản 3, điều 6, QCVN 01-1:2018/BYT.

“Đối với cơ quan, đơn vị, khu chung cư, khu tập thể, bệnh viện, trường học, doanh nghiệp, khu vực có bể chứa nước tập trung: lấy ít nhất 02 mẫu gồm 01 mẫu tại bể chứa nước tập trung và

01 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng. Nếu có từ 02 bể chứa nước tập trung trở lên thì mỗi bể lấy ít nhất 01 mẫu tại bể và 01 mẫu ngẫu nhiên tại vòi sử dụng.”

Ví dụ: Dự án A có 2 tháp độc lập là A1 và A2, dùng chung 1 bể chứa nước ngầm, bơm lên bể chứa nước tầng mái của mỗi tháp. Vậy số lượng mẫu nước sinh hoạt Dự án A cần lấy là:

  1. Mẫu 1: tại bể chứa nước ngầm.
  2. Mẫu 2: tại bể chứa nước tầng mái tháp A1.
  3. Mẫu3: tại vòi ngẫu nhiên căn hộ tại tháp A1.
  4. Mẫu 4: tại bể chứa nước tầng mái tháp A2.
  5. Mẫu 5: tại vòi ngẫu nhiên căn hộ tại tháp A2

2. Hướng dẫn tự lấy mẫu:

Người thực hiện:

  • Ưu tiên thực hiện bởi nhân viên của đơn vị lấy mẫu (có chuyên môn, dụng cụ và kinh nghiệm).
  • Trường hợp dự án tự lấu mẫu và gửi mẫu đi phân tích: thực hiện theo quy trình bên dưới.

Quy trình lấy mẫu nước sinh hoạt:

Dụng cụ: can sạch dung tích 2-5l tùy vào số lượng chỉ tiêu cần phân tích còn nguyên màng co; bông gòn; cồn.

Mẫu có chỉ tiêu vi sinh cần lấy bằng can thủy tinh sạch đã được hấp khử trùng.

Bước 1: Người lấy mẫu rửa tay sạch và sát trùng bằng cồn.

Bước 2: Dùng bông gòn tẩm cồn hơ lửa xung quanh vòi lấy nước.

Bước 3: Mở màng co, mở nắp chai, không để bàn tay chạm vào miệng chai.

Bước 4: Xả nước từ vòi 2-3 phút

Bước 5: Tráng bình 02 – 03 lần bằng nguồn nước lấy mẫu.

Bước 6: Hứng đầy 2/3 chai và đậy ngay nắp chai lại.

Lưu ý: với mẫu nước lấy tại vòi căn hộ cần mở nước liên tục 1-2 phút trước khi lấy mẫu. Mẫu đo vi sinh sau khi lấy cần được bảo quản ở nhiệt độ từ 2 – 5 oC và phải gởi đi đến các trung tâm phân tích trong vòng 24giờ.

Đây là Tóm tắt quy trình lấy mẫu nước sạch, các bước chi tiết và cụ thể để được hướng dẫn vui lòng liên hệ 0287.308.6678

Email us

Zalo

0918945839