Quy trinh kiem nghiem thuc pham theo quy dinh
Quy trình kiểm nghiệm thực phẩm theo quy định

Quy trình kiểm nghiệm thực phẩm theo quy định

Kiểm nghiệm thực phẩm là một hình thức kiểm soát chất lượng thực phẩm, nhằm đảm bảo uy tín của nhà sản xuất cũng như quyền lợi của người tiêu dùng. Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải tuân theo Luật an toàn thực phẩm do Quốc hội ban hành.

  1. Cơ sở pháp lý quy trình kiểm nghiệm thực phẩm
  • Luật an toàn thực phẩm 2010.
  • Nghị định 15/2018/NĐ-CP.
  1. Tại sao bạn nên kiểm nghiệm thực phẩm là gì?

Căn cứ theo khoản 7 Điều 2 Luật an toàn thực phẩm 2010 quy định:

“Kiểm nghiệm thực phẩm là việc thực hiện một hoặc các hoạt động thử nghiệm, đánh giá sự phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật và tiêu chuẩn tương ứng đối với thực phẩm, phụ gia thực phẩm, chất hỗ trợ chế biến thực phẩm, chất bổ sung vào thực phẩm, bao gói, dụng cụ, vật liệu chứa đựng thực phẩm”.

Theo đó, mục đích của việc kiểm nghiệm thực phẩm là để đánh giá thực phẩm có đảm bảo tiêu chuẩn, quy chuẩn quy định. Đồng thời, đây là cơ sở, tiêu chí để đánh giá chất lượng sản phẩm và Cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Giấy phép An toàn thực phẩm).

Quy trinh kiem nghiem thuc pham theo quy dinh

  1. Yêu cầu đối với việc kiểm nghiệm thực phẩm

Căn cứ Điều 45 Luật an toàn thực phẩm quy định về yêu cầu đối với kiểm nghiệm thực phẩm được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

Kiểm nghiệm thực phẩm được thực hiện trong các trường hợp sau đây:

  • Theo yêu cầu của tổ chức, cá nhân sản xuất, kinh doanh thực phẩm hoặc tổ chức, cá nhân khác có liên quan;
  • Phục vụ hoạt động quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm.
  • Việc kiểm nghiệm thực phẩm phục vụ hoạt động quản lý nhà nước được thực hiện tại cơ sở kiểm nghiệm thực phẩm do Bộ trưởng Bộ quản lý ngành chỉ định.

Việc kiểm nghiệm thực phẩm phải bảo đảm các yêu cầu sau đây:

  • Khách quan, chính xác
  • Tuân thủ các quy định về chuyên môn kỹ thuật

Theo đó, việc cấp Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện an toàn thực phẩm (Giấy phép An toàn thực phẩm) phải trải qua quy trình kiểm nghiệm thực phẩm. Vì vậy, các chủ cơ sở kinh doanh dịch vụ ăn uống, lĩnh vực ẩm thực đều phải bắt buộc có hoạt động kiểm nghiệm thực phẩm trước khi đưa ra thị trường kinh doanh.

Hiểu được quy trình kiểm nghiệm thực phẩm rõ ràng, cụ thể giúp cho các chủ sở hữu quán ăn, kinh doanh dịch vụ ăn uống không phải khó khăn trong quá trình kiểm nghiệm cũng như chuẩn bị những thực phẩm đúng và đủ tiêu chí chất lượng, tránh trường hợp sử dụng nguồn sản phẩm, thực phẩm đầu vào kém chất lượng.

Email us

Zalo

0918945839