Quy Dinh ve Phan Tich Nuoc Ho Boi
Quy Định về Phân Tích Nước Hồ Bơi

Quy Định về Phân Tích Nước Hồ Bơi

Quy Định về Phân Tích Nước Hồ Bơi

– Căn cứ vào: Công văn 443/UBND-VX của UBND TPHCM ngày 24/01/2017 về việc đảm bảo cung cấp nước sinh hoạt an toàn tại các chung cư trên địa bàn thành phố.

– Căn cứ vào Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt QCVN 01-1:2018/BYT (Thay thế cho QCVN 01:2009/BYT) do Cục Quản lý môi trường y tế biên soạn, Vụ Pháp chế trình duyệt, Bộ Khoa học và Công nghệ thẩm định, Bộ Y tế ban hành kèm theo Thông tư số 41/2018/TT-BYT ngày 14 tháng 12 năm 2018

Quy Định về Phân Tích Nước Hồ Bơi được quy định tại Thông tư 41/2018/TT-BYT Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt.

Nước hồ bơi nằm trong nhóm nước sạch dùng cho mục đích sinh hoạt là tắm, giặt, rửa, vệ sinh nhưng không dùng uống trực tiếp.

Quy Định về Phân Tích Nước Hồ Bơi
Quy Định về Phân Tích Nước Hồ Bơi

Về chất lượng nước: Mỗi tỉnh thành các Trung tâm kiểm soát bệnh tật thành phố đề có chế độ giám sát chất lượng nước từ nhà máy xử lý, đến hệ thống mạng lưới theo quy định.

Tuy nhiên, nước từ nhà máy nước cấp đến hồ chứa nước của các đơn vị sử dụng cần phải lưu ý các chỉ tiêu vi sinh do quá trình lưu trữ và vệ sinh hồ chứa

+ Đối với cơ sở sử dụng nước thủy cục (Nước máy): cần xét nghiệm chỉ tiêu vi sinh, clo dư, clorua theo QCVN01-1:2018/BYT. Định kỳ 6 tháng/ lần

+ Đối với chung cư sử dụng nguồn nước giếng: Xét nghiệm tất cả các thông số theo QCVN01-1:2018/BYT định kỳ 6 tháng/ lần. Có chế độ châm clo thường xuyên đảm bảo đạt tiêu chuẩn theo quy định (0.2-1 mg/l)

Email us

Zalo

0918945839