Quy dinh ve khai thac nuoc duoi dat dinh ky
Quy định về khai thác nước dưới đất định kỳ

Quy định về khai thác nước dưới đất định kỳ

1. Báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất định kỳ là gì?

Báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất định kỳ là báo cáo về tình hình, khai thác, sử dụng nước dưới đất của doanh nghiệp theo nội dung giấy phép đã được cấp.

Thông qua báo cáo được gửi về, cơ quan cấp phép sẽ nắm bắt được hiện trạng khai thác nước dưới đất tại địa phương, từ đó có các kế hoạch kiểm tra, quản lý, điều chỉnh, đề xuất các quy hoạch vùng cấm, vùng hạn chế khai thác, khu vực phải đăng ký khai thác nước dưới đất nhằm hạn chế sự suy giảm, hạ thấp mực nước, ô nhiễm nguồn nước dưới đất, là nguy cơ dẫn đến sụt lún, sạt lở các công trình.

2. Báo cáo được lập theo mẫu nào?

Đề án tại Thông tư số 27/2014/TT-BTNMT liên quan đến giấy phép khai thác nước dưới đất sau đây:

Mẫu 27: Báo cáo hiện trạng khai thác nước dưới đất- Đây là mẫu báo cáo để xin giấy phép khai thác nước dưới đất đối với trường hợp đã có công trình khai thác đang hoạt động

Mẫu 28: Báo cáo hiện trạng khai thác, sử dụng nước và tình hình thực hiện giấy phép- Đây là mẫu báo cáo để xin gia hạn/điều chỉnh giấy phép khai thác sử dụng nước dưới đất.

Và “Báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất định kỳ” là báo cáo được lập định kỳ khi doanh nghiệp đã được cấp giấy phép khai thác nước dưới đất và là hồ sơ cần thiết để được xin gia hạn giấy phép sau khi hết thời gian cấp phép được thực hiện dễ dàng.

Nội dung của báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất định kỳ được lập dựa vào những yêu cầu đối với đơn vị khai thác (chủ giấy phép) được thể hiện tại Điều 2 trong giấy phép khai thác nước dưới đất được cấp của mỗi chủ giấy phép.

Quy dinh ve khai thac nuoc duoi dat dinh ky

3. Nội dung báo cáo tình hình khai thác nước dưới đất định kỳ

Thông tin chung về chủ giấy phép và công trình khai thác:

 • Tên chủ giấy phép
 • Vị trí công trình khai thác
 • Tầng chứa nước khai thác
 • Số lượng công trình
 • Tổng lượng nước khai thác
 • Mục đích sử dụng nước dưới đất

Tình hình khai thác nước dưới đất của chủ giấy phép trong kỳ báo cáo

 • Tổng hợp số liệu về tổng lưu lượng khai thác trong kỳ báo cáo theo ngày, tháng, năm báo cáo (đính kèm sổ theo dõi lưu lượng khai thác).
 • Nhận xét, đánh giá về biến động lưu lượng khai thác theo thời gian, giải thích nguyên nhân của sự biến động.

Diễn biến mực nước

Trình bày diễn biến mực nước tại các giếng khai thác thông qua số liệu quan trắc mực nước động, mực nước tĩnh quan trắc theo định kỳ.

Tính toán mực nước hạ thấp cho phép

Tính toán mực nước hạ thấp cho phép và đánh giá khả năng khai thác nước của công trình trong thời gian tới.

Diễn biến chất lượng nước

Trình bày hoạt động quan trắc, phân tích mẫu nước và đánh giá về chất lượng nước khai thác có đảm bảo tiêu chuẩn cấp nước phù hợp với mục đích sử dụng.

Hoạt động quan trắc, phân tích mẫu nước được thực hiện 2 lần/năm hoặc được quy định cụ thể tại yêu cầu tại Điều 2 của giấy phép.

Diễn biến môi trường

Tình hình thực hiện nghĩa vụ của chủ giấy phép

 • Có lập sổ theo dõi lưu lượng khai thác đầy đủ hay không?
 • Có thực hiện đầy đủ nghĩa vụ kê khai và đóng thuế tài nguyên nước?
 • Có để phát sinh sự cố nghiêm trọng về hoạt động khai thác nước gây ảnh hưởng lớn đến công trình xung quanh hay không?

Nhu cầu sử dụng nước hiện tại và trong các năm tới.

Email us

Zalo

0918945839