Quy dinh kiem nghiem dinh ky nguon nuoc uong dong chai theo tieu chuan cua Bo Y te
Quy định kiểm nghiệm định kỳ nguồn nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

Quy định kiểm nghiệm định kỳ nguồn nước uống đóng chai theo tiêu chuẩn của Bộ Y tế

>> Quan trắc không khí khu vực làm việc

>> Quan trắc không khí xung quanh cơ sở

1. Nước uống đóng chai là gì?

Nước uống đóng chai là các sản phẩm nước uống được đóng chai, có chứa khoáng chất và CO2 tự nhiên hoặc bổ sung nhưng không phải là nước khoảng và không được chứa đường, các chất tạo ngọt, các chất tạo hương hoặc bất kỳ loại thực phẩm nào khác.

Quy dinh kiem nghiem dinh ky nguon nuoc uong dong chai theo tieu chuan cua Bo Y te

2. Quy định kiểm nghiệm định kỳ nguồn nước uống đóng chai

Căn cứ Điều 13 Chương 5 Nghị định số 67/2016/NĐ-CP, cơ sở sản xuất nước uống đóng chai phải đáp ứng một số điều kiện như sau:

  • Tuân thủ các điều kiện quy định tại Điều 4 và Điều 5 Nghị định này.
  • Khu vực chiết rót sản phẩm phải kín, tách biệt với các khu vực khác và được trang bị hệ thống diệt khuẩn không khí.
  • Phải bố trí khu vực rửa và tiệt trùng chai, bình đựng sản phẩm.
  • Bao bì chứa đựng nước uống đóng chai phải tuân thủ theo quy định tại khoản 8 Điều 12 Nghị định này.
  • Việc tiệt trùng, khử trùng sản phẩm, khử trùng bao bì bằng thiết bị chuyên dụng sử dụng công nghệ tạo tia cực tím, công nghệ khí ozone và hoặc các công nghệ khác nhưng không làm ảnh hưởng đến chất lượng, an toàn sản phẩm.
  • Nguồn nước sử dụng trong sản xuất nước uống đóng chai phải bảo đảm phòng tránh bất kỳ sự ô nhiễm nào hoặc yếu tố ngoại lai ảnh hưởng đến chất lượng nước và phù hợp với quy định về chất lượng nước ăn uống; các nguồn nước do cơ sở khai thác phải được kiểm tra và bảo đảm phù hợp với quy định về chất lượng ít nhất 12 tháng/lần.
  • Cơ sở sản xuất nước uống đóng chai phải có bộ phận kiểm soát vệ sinh chai bình, chất lượng nước, có đủ hồ sơ lưu trữ kết quả xét nghiệm từ khai thác nước nguồn cho đến thành phẩm theo quy định với từng lô sản phẩm.

Trước khi tiến hành sản xuất hay kinh doanh sản phẩm nước uống đóng chai, doanh nghiệp bắt buộc phải xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm. Tuy nhiên để đủ điều kiện cấp giấy chứng nhận, doanh nghiệp phải tiến hành kiểm nghiệm nguồn nước theo quy định hiện hành. Ngoài ra, theo định kỳ các nguồn nước do cơ sở khai thác phải được kiểm tra và bảo đảm phù hợp với quy định về chất lượng ít nhất 12 tháng/lần.

Nhằm hỗ trợ doanh nghiệp thực hiện công tác kiểm nghiệm nguồn nước để xin Giấy chứng nhận cơ sở đủ điều kiện An toàn thực phẩm cũng như kiểm nghiệm định kỳ theo quy định của Bộ Y tế.

Email us

Zalo

0918945839