Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Quy chuan ky thuat quoc gia ve chat luong nuoc sach su dung cho muc dich sinh hoat

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

Quy chuẩn kỹ thuật quốc gia về chất lượng nước sạch sử dụng cho mục đích sinh hoạt

1. Nước sạch là gì?

Nước sạch là nước không màu, không mùi, không vị, có thể chứa các yếu tố vật lý hóa học và vi sinh trong mức độ cho phép không gây ảnh hưởng tới sức khỏe con người. Nguồn nước sinh hoạt hiện nay đều chứa rất nhiều tạp chất gây hại cho cơ thể. Việc sử dụng nguồn nước như vậy về lâu dài sẽ không tốt cho sức khỏe, đặc biệt là trẻ nhỏ.

Quy chuan ky thuat quoc gia ve chat luong nuoc sach su dung cho muc dich sinh hoat

2. Danh mục các thông số chất lượng nước sạch và ngưỡng giới hạn cho phép

TTTên thông sốĐơn vị tínhNgưỡng giới hạn cho phép
Các thông số nhóm A
Thông số vi sinh vật
1ColiformCFU/100 mL<>
2E.Coli hoặc Conform chịu nhiệtCFU/100 mL<>
Thông số cảm quan và vô cơ
3Arsenic (As)(*)mg/L0.01
4Clo dư tự do(**)mg/LTrong khoảng 0,2 – 1,0
5Độ đụcNTU2
6Màu sắcTCU15
7Mùi, vịKhông có mùi, vị lạ
8pHTrong khoảng 6,0-8,5
Các thông số nhóm B
Thông số vi sinh vật
9Tụ cầu vàng
(Staphylococcus aureus)
CFU/ 100mL<>
10Trực khuẩn mủ xanh
(Ps. Aeruginosa)
CFU/ 100mL<>
Thông số vô cơ
11Amoni (NH3 và NH4+ tính theo N)mg/L0,3
12Antimon (Sb)mg/L0,02
13Bari (Bs)mg/L0,7
14Bor tính chung cho cả Borat và axit Boric (B)mg/L0,3
15Cadmi (Cd)mg/L3
16Chì (Plumbum) (Pb)mg/L0,01
17Chì số pecmanganatmg/L2
18Chloride (Cl-)(***)mg/L250 (hoặc 300)
19Chromi (Cr)mg/L0,05
20Đồng (Cuprum) (Cu)mg/L1
21Độ cứng, tính theo CaCO3mg/L300
22Fluor (F)mg/L1,5
23Kẽm (Zincum) (Zn)mg/L2
24Mangan (Mn)mg/L0,1
25Natri (Na)mg/L200
26Nhôm (Aluminium) (Al)mg/L0.2
27Nickel (Ni)mg/L0,07
28Nitrat (NO3- tính theo N)mg/L2
29Nitrit (NO2- tính theo N)mg/L0,05
30Sắt (Ferrum) (Fe)mg/L0,3
31Seleni (Se)mg/L0,01
32Sunphatmg/L250
33Sunfuamg/L0,05
34Thủy ngân (Hydrargyrum) (Hg)mg/L1
35Tổng chất rắn hòa tan (TDS)mg/L1000
36Xyanua (CN)mg/L0,05
Thông số hữu cơ
a. Nhóm Alkan clo hóa
371,1,1 -Tricloroetanµg/L2000
381,2 – Dicloroetanµg/L30
391,2 – Dicloroetenµg/L50
40Cacbontetracloruaµg/L2
41Diclorometanµg/L20
42Tetracloroetenµg/L40
43Tricloroetenµg/L20
44Vinyl cloruaµg/L0,3
b. Hydrocacbua thơm
45Benzenµg/L10
46Etylbenzenµg/L300
47Phenol và dẫn xuất của Phenolµg/L1
48Styrenµg/L20
49Toluenµg/LI 700
50Xylenµg/L500
c. Nhóm Benzen Clo hóa
511,2 – Diclorobenzenµg/L1000
52Monoclorobenzenµg/L300
53Triclorobenzenµg/L20
d. Nhóm chất hữu cơ phức tạp
54Acrylamideµg/L0,5
55Epiclohydrinµg/L0,4
56Hexacloro butadienµg/L0,6
Thông số hóa chất bảo vệ thực vật
571,2 – Dibromo – 3 Cloropropanµg/L1
581,2 – Dicloropropanµg/L40
591,3 – Dichloropropenµg/L20
602,4-Dµg/L30
612,4 – DBµg/L90
62Alachlorµg/L20
63Aldicarbµg/L10
64Atrazine và các dẫn xuất chloro-s- triazineµg/L100
65Carbofuranµg/L5
66Chlorpyrifosµg/L30
67Clodaneµg/L0,2
68Clorotoluronµg/L30
69Cyanazineµg/L0,6
70DDT và các dẫn xuấtµg/L1
71Dichlopropµg/L100
72Fenopropµg/L9
73Hydroxyatrazineµg/L200
74Isoproturonµg/L9
75MCPAµg/L2
76Mecopropµg/L10
77Methoxychlorµg/L20
78Molinateµg/L
79Pendimetalinµg/L20
80Permethrin Mg/tµg/L20
81Propanil Uq/Lµg/L20
82Simazineµg/L2
83Trifuralinµg/L20
Thông số hóa chất khử trùng và sản phẩm phụ
842,4,6 – Triclorophenolµg/L200
85Bromatµg/L10
86Bromodichloromethaneµg/L60
87Bromoformµg/L100
88Chloroformµg/L300
89Dibromoacetonitrileµg/L70
90Dibromochloromethaneµg/L100
91Dichloroacetonitrlleµg/L20
92Dichloroacetic acidµg/L50
93Formaldehydeµg/L900
94Monochloramineµg/L3,0
95Monochloroacetic acidµg/L20
96Trichloroacetic acidµg/L200
97Trichloroaxetonitrilµg/L1
Thông số nhiễm xạ
98Tổng hoạt độ phóng xạ αBg/L0,1
99Tổng hoạt độ phóng xạ βBg/L1,0

Chú thích:
– Dấu (*) chỉ áp dụng cho đơn vị cấp nước khai thác nước ngầm.
– Dấu (**) chỉ áp dụng cho các đơn vị cấp nước sử dụng Clo làm phương pháp khử trùng.
– Dấu (**) chỉ áp dụng cho vùng ven biển và hải đảo.
– Dấu (***) là không có đơn vị tính.
– Hai chất Nitrit và Nitrat đều có khả năng tạo methemoglobin. Do vậy, trong trường hợp hai chất này đồng thời có mặt trong nước sinh hoạt thì tổng tỷ lệ nồng độ (C) của mỗi chất so với giới hạn tối đa (GHTĐ) của chúng không được lớn hơn 1 và được tính theo công thức sau
Cnitrat/GHTĐnitrat + Cnitrit/GHTĐnitrit ≤ 1