Quan trac moi truong xung quanh la gi? Tai sao phai quan trac moi truong xung quanh?
Quan trắc môi trường xung quanh là gì? Tại sao phải quan trắc môi trường xung quanh?

Quan trắc môi trường xung quanh là gì? Tại sao phải quan trắc môi trường xung quanh?

Quan trắc môi trường (Quan trắc môi trường xung quanh) là quá trình kiểm tra, theo dõi và có chọn lọc theo hệ thống từ những chỉ số thành phần trong môi trường. Đồng thời, từ những thông tin, doanh nghiệp, cá nhân, tổ chức.. đưa ra đánh giá hiện trạng, cập nhật các tác động xấu đối với môi trường và đưa ra biện pháp giải quyết kịp thời.

Căn cứ pháp lý khi quan trắc môi trường

  • Nghị định 18/2015/NĐ-CP Quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường. 
  • Nghị định 40/2019/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định quy định chi tiết, hướng dẫn thi hành Luật Bảo vệ môi trường (có sửa đổi Nghị định 18/2015/NĐ-CP).
  • Thông tư 27/2015/TT-BTNMT về đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
  • Thông tư 24/2017/TT_BTNMT quy định kỹ thuật quan trắc môi trường.
  • Nghị định số 155/2016/NĐ-CP của Chính phủ: Quy định về xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực bảo vệ môi trường.

Vì sao nên thực hiện quan trắc môi trường xung quanh trong thời đại mới?

Thứ nhất, quan trắc môi trường góp phần giúp bảo vệ môi trường sống và đảm bảo cho các hoạt động kinh doanh, sản xuất được diễn ra bình thường. Bên cạnh đó, quan trắc môi trường giúp đưa ra được các nhận định, đánh giá về diễn biến của môi trường và sử dụng các thông tin đó để thực hiện, xây dựng báo cáo môi trường;

Quan trac moi truong xung quanh la gi? Tai sao phai quan trac moi truong xung quanh?

Thứ hai, quan trắc môi trường còn giúp xác định được tình trạng chất lượng môi trường, kịp thời kiểm tra, phát hiện được những ảnh hưởng xấu, những vấn đề có nguy cơ đe dọa đến môi trường. Từ đó, giúp đánh giá chính xác mức độ ô nhiễm môi trường, xem xét khả năng có thể ảnh hưởng đến sức khỏe của con người hay không và có biện pháp phù hợp để đối phó;

Thứ ba, quá trình công nghiệp hóa đang được diễn ra ngày một nhanh vậy nên ô nhiễm môi trường là điều khó tránh khỏi, đặc biệt là vấn đề xử lý nước thải hiện nay.

Chính vì vậy, cần thực hiện quan trắc môi trường xung quanh với kế hoạch cụ thể theo quy định để giúp các cơ quan chức năng có thể nắm bắt được thông tin và đưa ra được các giải pháp hạn chế các nguy cơ xấu gây đe dọa đến sức khỏe con người cũng như môi trường sống.

Hình thức xử phạt khi không quan trắc môi trường xung quanh?

Đối với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Sở Tài nguyên và Môi trường mà không thực hiện quan trắc môi trường sẽ bị phạt từ 500.000 đến 1.000.000 đồng.

Đối với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của UBND cấp tỉnh hoặc cơ quan được UBND cấp tỉnh ủy quyền mà không quan trắc môi trường sẽ bị xử phạt từ 10.000.000 đồng – 15.000.000 đồng.

Đối với đối tượng thuộc thẩm quyền xác nhận của Bộ Tài nguyên và Môi trường mà không quan trắc môi trường định kỳ sẽ bị phạt từ 15.000.000 đồng – 20.000.000 đồng.

Email us

Zalo

0918945839