Quan trac moi truong lao dong tai cong ty, don vi lao dong
Quan trắc môi trường lao động tại công ty, đơn vị lao động

Quan trắc môi trường lao động tại công ty, đơn vị lao động

Quan trắc môi trường lao động là một hoạt động đo kiểm, thu thập thông tin nhằm phân tích đánh giá số liệu về các tác nhân môi trường lao động tại nơi làm việc. Từ đó, theo dõi, kiểm tra và có biện pháp giảm thiểu các tại hại của môi trường đối với sức khỏe người lao động.

Mục đích chính của hoạt động quan trắc môi trường lao động

Các tổ chức, công ty, người sử dụng lao động cần phải thường xuyên quan trắc môi trường lao động để kịp thời đưa ra những giải pháp hiệu quả. Từ đó, cải thiện môi trường làm việc theo các quy định của pháp luật, giúp phát hiện, giảm thiểu và loại trừ các yếu tố có hại. Điều này, cũng góp phần đảm bảo sự phát triển của cơ quan, doanh nghiệp, đảm bảo an toàn sức khỏe người lao động.

Bên cạnh đó, việc tuân thủ đúng còn giúp giảm gánh nặng làm việc, đặc biệt là chi phí ngân sách cho các cơ quan nhà nước trong việc thanh, kiểm tra. 

Quan trac moi truong lao dong tai cong ty, don vi lao dong

Các yếu tố quan trọng cần lưu ý khi quan trắc môi trường lao động

Các yếu tố quan trắc môi trường lao động thông thường, bao gồm: 

  • Nhóm yếu tố vi khí hậu phải kể đến như nhiệt độ, độ ẩm, vận tốc gió, bức xạ nhiệt.
  • Nhóm yếu tố vật lý ảnh hưởng là ánh sáng, tiếng ồn, độ rung chuyển, điện từ trường tần số công nghiệp, điện từ trường tần số cao, bức xạ ion hóa (Tia X, tia phóng xạ…), bức xạ không ion hóa (Tia UV tử ngoại…)
  • Nhóm yếu tố bụi là bụi toàn phần, bụi hô hấp, bụi mịn…
  • Nhóm yếu tố hóa học, hơi khí độc trong môi trường lao động, hóa chất độc hại.
  • Nhóm yếu tố vi sinh trong môi trường lao động.
  • Các yếu tố về tổ chức bố trí lao động: bố trí vị trí lao động, phương pháp hoạt động, thao tác làm việc, chế độ lao động và nghỉ ngơi, thời gian làm việc,…
  • Yếu tố tâm – sinh lý: gánh nặng lao động thể lực, căng thẳng thần kinh tâm lý, căng thẳng thần kinh – giác quan, tư thế lao động, ecgonomy.

Tần suất thực hiện quan trắc môi trường lao động

Theo quy định, chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ cần phải chủ động lập kế hoạch và tổ chức kiểm tra, đo đạc, đánh giá, quan trắc môi trường lao động ít nhất mỗi năm 1 lần.

Quy định pháp lý về hoạt động quan trắc môi trường lao động tại Việt Nam

Quan trắc môi trường lao động là hoạt động nhằm đảm bảo việc tạo cho đội ngũ nhân viên, người lao động môi trường làm việc an toàn và đảm bảo chất lượng. Đồng thời, đây cũng là việc làm tuân thủ pháp luật và các quy chuẩn của Việt Nam về môi trường lao động.

Quan trắc môi trường lao động, mang đến sự an toàn lao động nhằm giảm và tránh được các bệnh nghề nghiệp cũng như tai nạn lao động. Ngoài ra, hoạt động này cũng cần tuân thủ theo quy định của thông tư 19/2016/TT-BYT đã ban hành.

Email us

Zalo

0918945839