Quan trac moi truong cho doanh nghiep tai Dong Nai
Quan trắc môi trường cho doanh nghiệp tại Đồng Nai

Quan trắc môi trường cho doanh nghiệp tại Đồng Nai

Quan trắc môi trường cho doanh nghiệp tại Đồng Nai

Trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp, không thể tránh khỏi những tác động nhất định đến môi trường, đơn cử nhất là thành phần Bụi, tiếng ồn, các khí độc có trong khí thải và nước thải trong quá trình sản xuất.

Vì sức khỏe của người lao động, môi trường tương lai cần sự chung tay của cả Doanh Nghiệp, Đơn vị quan trắc môi trường và Cơ quan chức năng để đảm bảo các yếu tố ảnh hưởng đến môi trường được cải thiện, sức khỏe người lao động được đảm bảo.

QCVN là đơn vị đủ điều kiện thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường cho các đơn vị tại Đồng Nai.

Chúng tôi có đầy đủ năng lực máy móc thiết bị và pháp lý được cơ quan chức năng cấp gồm:

  • Chứng nhận đủ điều kiện quan trắc môi trường theo 127/2014/NĐ-CP – Cấp Vimcerts số 197 Do Bộ Tài Nguyên Và Môi Trường cấp, kèm quyết định số 2080/QĐ-BTNMT
  • Chứng nhận đăng ký hoạt động thử nghiệm theo Nghị định số 107/2016/NĐ-CP ngày 01 tháng 7 năm 2016 của Chính phủ quy định về điều kiện kinh doanh dịch vụ đánh giá sự phù hợp và Nghị định số 154/2018/NĐ-CP ngày 09 tháng 11 năm 2018 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung, bãi bỏ một số quy định về điều kiện đầu tư, kinh doanh trong lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ Khoa học và Công nghệ và một số quy định về kiểm tra chuyên ngành
  • Quyết định đủ điều kiện quan trắc môi trường lao động của Sở Y Tế TP. Hồ Chí Minh Cấp theo QD 345/SYT-NYV ngày 18/01/2019

Quy trình thực hiện dịch vụ quan trắc môi trường tại QCVN gồm các bước

hướng dẫn gởi mẫu kiểm nghiệm
hướng dẫn gởi mẫu kiểm nghiệm

Mô tả quá trình thực hiện quan trắc môi trường

  • Lập kế hoạch quan trắc đánh giá mức độ ô nhiễm không khí, tiến hành đo đạc và lấy mẫu phân tích chất lượng không khí, khí thải. Ngoài phương pháp đo nhanh các thông số ô nhiễm trong nguồn thải, chúng tôi còn tiến hành lấy mẫu về phòng thí nghiệm phân tích tuân thủ theo đúng tiêu chuẩn TCVN, QCVN. Các chỉ tiêu cụ thể theo bảng báo giá đính kèm. 
  • Tư vấn phân tích đo đạc môi trường, tham gia quan trắc, giám sát chất lượng môi trường, lập báo cáo về môi trường. Tham gia lấy mẫu & phân tích tại hiện trườngcho các cá nhân, xí nghiệp, công ty, nhà máy có yêu cầu, … 

QCVN xin cam kết

  • Thực hiện trung thực và tuân thủ các quy định lấy mẫu và phân tích tại hiện trường cũng như phân tích tại phòng thí nghiệm đúng theo các phương pháp đã được thẩm định của BTNMT/BYT theo QCVN/TCVN/SMEWW
  • Dịch vụ chăm sóc khách hàng chu đáo, phản hồi và tư vấn đầy đủ thông tin pháp lý liên quan đến hồ sơ môi trường và các thông tin liên quan đến kết quả quan trắc môi trường
  • Bảo mật thông tin khách hàng.
  • Tư vấn đưa ra những giải pháp cải thiện thích hợp trong môi trường lao động/ cải thiện chất lượng nước thải trước khi xả thải.

QCVN rất mong có cơ hội góp phần cải thiện môi trường lao động, tư vấn giải pháp cải thiện môi trường, cung cấp các thông tin pháp lý môi trường cho Doanh Nghiệp

quan trắc môi trường cho doanh nghiệp tại đồng nai
quan trắc môi trường cho doanh nghiệp tại đồng nai

Email us

Zalo

0918945839