QCVN – Dia chi tu van ho so moi truong chuyen nghiep
QCVN – Địa chỉ tư vấn hồ sơ môi trường chuyên nghiệp

QCVN – Địa chỉ tư vấn hồ sơ môi trường chuyên nghiệp

Hiện nay, chỉ một số ít các công ty lớn là có bộ phận quản lý môi trường, có nhân viên phụ trách môi trường cho công ty. Ở các doanh nghiệp, công ty nhỏ lẻ thì hầu như không có nhân viên phụ trách và am hiểu về môi trường. Vì vậy, các doanh nghiệp này khi bị các cơ quan nhà nước kiểm tra và yêu cầu chuẩn bị hồ sơ về môi trường thì rất bị động. Để khách hàng chủ động hơn, hôm nay, QCVN sẽ tư vấn hồ sơ môi trường chuyên nghiệp cho doanh nghiệp bạn. Có được những thông tin này, doanh nghiệp bạn sẽ an tâm hơn trong mỗi lần kiểm tra.  

Hồ sơ môi trường là gì?

Hồ sơ môi trường là các hồ sơ liên quan đến các vấn đề môi trường của các doanh nghiệp, được thực hiện theo quy định của pháp luật. Các hồ sơ môi trường được lập ra để giám sát, quản lý các doanh nghiệp, cơ sở thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ về bảo vệ môi trường như đã cam kết.

Tùy vào trạng thái của doanh nghiệp mà hồ sơ môi trường sẽ có những yêu cầu riêng. Nghĩa là hồ sơ cho các doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động sẽ khác với doanh nghiệp đã đi vào hoạt động.

Tư vấn hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp chưa đi vào hoạt động

Đối với những doanh nghiệp trước khi đi vào hoạt động, trước khi nhập máy móc, thiết bị về thì cần tiến hành thực hiện một trong các hồ sơ sau:

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường: thực hiện đối với những dự án của các doanh nghiệp, cơ sở có quy mô sản xuất lớn được quy định trong Phụ lục II của Nghị định 18:2015/NĐ-CP ngày 14/02/2015, quy định về quy hoạch bảo vệ môi trường, đánh giá môi trường chiến lược, đánh giá tác động môi trường và kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Kế hoạch bảo vệ môi trường (tên gọi cũ là Cam kết bảo vệ môi trường): thực hiện đối với những dự án có quy mô nhỏ hơn, không thuộc trong Phụ lục II và IV của Nghị định 18:2015/NĐ-CP.

QCVN – Dia chi tu van ho so moi truong chuyen nghiep

Tư vấn hồ sơ môi trường cho doanh nghiệp đã đi vào hoạt động

Sau khi doanh nghiệp đã đi vào hoạt động, các cơ sở, các doanh nghiệp chưa tiến hành lập một trong hai hồ sơ: 

 • Báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Hoặc Kế hoạch bảo vệ môi trường. 

Dù là hồ sơ nào thì cũng cần phải có: 

 • Đề án bảo vệ môi trường chi tiết: được áp dụng đối với những cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa lập hồ sơ Báo cáo đánh giá tác động môi trường. Hồ sơ này áp dụng cho doanh nghiệp có công suất, quy mô, tính chất ngành nghề tương tự đối với các dự án phải lập báo cáo đánh giá tác động môi trường.
 • Đề án bảo vệ môi trường đơn giản: được áp dụng đối với những cơ sở đã đi vào hoạt động mà chưa lập hồ sơ Kế hoạch bảo vệ môi trường. Và có công suất, quy mô, ngành nghề tương tự đối với các dự án phải lập Kế hoạch bảo vệ môi trường.
 • Các hồ sơ môi trường khác trong quá trình hoạt động
 • Ngoài các hồ sơ trên, các doanh nghiệp cần phải thực hiện các hồ sơ bổ sung như sau:
 • Báo cáo kết quả quan trắc môi trường định kỳ: các doanh nghiệp cần đo đạc và giám sát môi trường định kỳ theo như những gì đã cam kết. Sau đó, báo cáo lên cơ quan nhà nước, có thể là Sở Tài nguyên và Môi trường, Ban Quản lý Khu công nghiệp hoặc Phòng Tài nguyên và Môi trường, theo quy định. Tùy từng khu vực mà báo cáo này có thể lập 4 lần/năm, 2 lần/năm hoặc 1 lần/năm.
 • Hồ sơ đăng ký sổ chủ nguồn thải: được thực hiện đối với tất cả các doanh nghiệp, cơ sở có phát sinh chất thải nguy hại. Tuy nhiên, vẫn có một số trường hợp không cần thiết phải đăng ký Sổ chủ nguồn thải quy định trong Nghị định 38:2015/NĐ-CP.
 • Giấy phép xả thải: được thực hiện đối với những doanh nghiệp có phát sinh nước thải và xả thải ra môi trường. Giấy phép xả thải được làm sau khi đã hoàn thành xây dựng hệ thống xử lý nước thải đạt quy chuẩn.
 • Hồ sơ khai thác nước ngầm: được thực hiện đối với những doanh nghiệp, cơ sở có nhu cầu sử dụng, khai thác nguồn nước ngầm, để phục vụ cho quá trình hoạt động sản xuất, kinh doanh.
 • Báo cáo kết quả thực hiện các công trình, và biện pháp bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành.
 • Báo cáo hoàn thành các công trình bảo vệ môi trường theo đề án bảo vệ môi trường chi tiết: Sau khi đã hoàn thành xong hồ sơ và nhận quyết định phê duyệt Đề án bảo vệ môi trường, thì doanh nghiệp cần hoàn thành các nội dung đã cam kết.
 • Để xác nhận việc đã hoàn tất các cam kết, thì doanh nghiệp cần phải thực hiện Báo cáo hoàn thành Đề án chi tiết bảo vệ môi trường.

Hy vọng, những chia sẻ hữu ích liên quan đến tư vấn hồ sơ môi trường chuyên nghiệp trên đây giúp các doanh nghiệp hiểu hơn về các hồ sơ, thủ tục pháp lý về môi trường. Nếu doanh nghiệp bạn vẫn chưa am hiểu kỹ thì có thể liên hệ QCVN để được hỗ trợ. Hy vọng bạn và sẽ có những lựa chọn đúng đắn hơn khi tìm kiếm giải pháp môi trường cho doanh nghiệp, của mình.

Email us

Zalo

0918945839