Phi tham dinh giay phep moi truong 2022
Phí thẩm định giấy phép môi trường 2022

Phí thẩm định giấy phép môi trường 2022

Phí thẩm định giấy phép môi trường 2022

Hiện 8 tỉnh thành và TW ban hành văn bản Phí thẩm định cấp, cấp lại giấy phép môi trường năm 2022

  1. Cơ Quan Trung Ương theo Thông tư 02/2022/TT-BTC hiệu lực ngày 11/01/2022 TẢI VĂN BẢN
  2. Tỉnh Bình Dương theo Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND Ban hành: 10/12/2021 Hiệu lực: 01/01/2022 TẢI VĂN BẢN
  3. Tỉnh Đắk Lắk theo Nghị quyết 15/2021/NQ-HĐND Ban hành: 20/12/2021 Hiệu lực: 01/01/2022 TẢI VĂN BẢN
  4. Tỉnh Kiên Giang theo Nghị quyết 18/2021/NQ-HĐND Ban hành: 13/12/2021 Hiệu lực: 01/01/2022 TẢI VĂN BẢN
  5. Tỉnh Hà Giang theo Nghị quyết 01/2022/NQ-HĐND Ban hành: 22/03/2022 Hiệu lực: 02/04/2022 TẢI VĂN BẢN
  6. Tỉnh Nghệ An theo Nghị quyết 17/2021/NQ-HĐND Ban hành: 09/12/2021 Hiệu lực: 01/01/2022 TẢI VĂN BẢN
  7. Thành phố Đà Nẵng theo Nghị quyết 59/2021/NQ-HĐND Ban hành: 17/12/2021 Hiệu lực: 01/01/2022 TẢI VĂN BẢN
  8. Tỉnh Thái Bình theo Nghị quyết 31/2021/NQ-HĐND Ban hành: 10/12/2021 Hiệu lực: 21/12/2021 TẢI VĂN BẢN
  9. Tỉnh Yên Bái theo Nghị quyết 84/2021/NQ-HĐND ban hành Ban hành: 07/12/2021 Hiệu lực: 01/01/2022 TẢI VĂN BẢN

QUÝ KHÁCH THAM KHẢO VÀ TẢI VĂN BẢN

Email us

Zalo

0918945839