Phan tich chi tieu cua tieu chuan nuoc thai loai A
Phân tích chỉ tiêu của tiêu chuẩn nước thải loại A

Phân tích chỉ tiêu của tiêu chuẩn nước thải loại A

Tiêu chuẩn nước thải loại A

Nước thải được định nghĩa là nước được thải ra sau một quá trình sử dụng. Nước thải thông thường sẽ đến từ nguồn nước thải sinh hoạt hoặc nước thải công nghiệp. Nước thải sinh hoạt có nguồn phát sinh từ việc sinh hoạt hàng ngày của các hộ dân, khu trung tâm thương mại, giải trí,… Trong khi nước thải công nghiệp là nước thải đến từ các xí nghiệp, doanh nghiệp,…

Các loại nước thải này sau khi được đem đi kiểm tra, xét nghiệm thành phần sẽ dựa trên tiêu chuẩn nước thải loại A hay B để phân loại. Đối với nước thải đạt tiêu chuẩn loại A, các chỉ số như pH, BOD5,… sẽ thấp hơn loại B. Nguồn nước thải này cũng sẽ được xử lý để sử dụng cho sinh hoạt. Việc đáp ứng tiêu chuẩn này rất quan trọng để tránh tình trạng nước quá ô nhiễm, có các mầm bệnh mà được sử dụng cho dân cư.

Phan tich chi tieu cua tieu chuan nuoc thai loai A

Chỉ tiêu của tiêu chuẩn nước thải loại A

Thông thường, các thông của nước thải sẽ dựa vào tính chất và tính chất và thành phần hóa học của lượng chất thải như hữu cơ, khí, vô cơ,… Phân tích một cách kỹ càng hơn, các thành phần này sẽ được chia thành: Chỉ số BOD, COD, nồng độ pH, các hợp chất hóa học N, P, các loại khí hòa tan có thể gây độc hại, các tạp chất ở thể rắn không tan, chất vô cơ, hữu cơ và nước.

  • BOD: là chỉ tiêu lượng chất sẽ bị phân hủy trong quá trình sinh hóa nước thải. Chỉ số này sẽ được xác định ở môi trường 20 độ C sau 5 ngày. Thông số BOD5 đạt tiêu chuẩn loại A nằm trong khoảng 30mg/l là ngưỡng cao nhất.
  • COD: được dùng để kiểm tra lượng chất đã bị oxy hóa ở nước thải.
  • Nitrat (N): Thông số này có các giá trị khác nhau khi so sánh với các nguồn nước sinh hoạt. Tuy nhiên, nếu vượt quá ngưỡng 30, nước sẽ không thể dùng cho mục đích để cấp nước sinh hoạt.
  • Các hợp chất khí: Những khí này có thể hòa tan trong nước thải đồng thời cũng có thể tách ra trong quá trình xử lý.
  • Các chất rắn: Được xét theo tổng chất rắn lơ lửng, không hòa tan hoặc hòa tan. Chỉ số tối đa đạt tiêu chuẩn loại A của chất rắn hòa tan trong nước thải là 500gmg/l, chất rắn lửng lơ là 50mg/l.
  • Độ kiềm: Đây là môi trường độ pH có trong nước thải sinh hoạt và sẽ được duy trì trong quá trình xử lý bằng phương pháp sinh hóa.
  • Độ pH: Để xác định được tính axit có trong nước thải, người ta thường kiểm tra nồng độ này. Nồng độ pH đạt tiêu chuẩn nước thải loại A dao động từ 5-9.
  • Dầu mỡ: Dầu mỡ động thực vật thường xuyên được phát sinh trong quá trình sinh hoạt của người dân, đặc biệt là khi nấu ăn. Thông số này có giá trị C đạt ngưỡng 10mg/l là tối đa khi được phân loại A.

Email us

Zalo

0918945839