Noi dung thuc hien quy dinh ve do kiem moi truong lam viec
Nội dung thực hiện quy định về đo kiểm môi trường làm việc

Nội dung thực hiện quy định về đo kiểm môi trường làm việc

1. Nội dung quản lý vệ sinh lao động

Hồ sơ vệ sinh lao động theo mẫu quy định.

Lập kế hoạch về quản lý vệ sinh lao động theo định kỳ hằng năm bao gồm các thông tin về dự kiến thời gian thực hiện việc đo, kiểm tra môi trường lao động, giải pháp xử lý, phòng ngừa.

Thực hiện việc đo, kiểm tra các yếu tố vệ sinh lao động theo mẫu quy định.

Noi dung thuc hien quy dinh ve do kiem moi truong lam viec

2. Nội dung quản lý sức khỏe người lao động

Khám sức khoẻ định kỳ hằng năm cho người lao động, kể cả người học nghề, thực tập nghề. Khám sức khoẻ định kỳ 6 tháng 1 lần cho đối tượng làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm và đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm theo quy định của Bộ trưởng Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội;

3. Quy định về đơn vị đo kiểm tra môi trường lao động

Đơn vị phải có văn bản công bố đủ điều kiện đo, kiểm tra môi trường lao động.

Điều kiện về cơ sở vật chất: Đơn vị thực hiện đo, kiểm tra môi trường lao động phải có trụ sở bao gồm tối thiểu các bộ phận sau: Bộ phận hành chính và tiếp nhận hồ sơ, bộ phận xét nghiệm bụi và yếu tố vật lý, bộ phận xét nghiệm hóa chất – độc chất; bộ phận xét nghiệm vi sinh và bộ phận đánh giá tâm sinh lý lao động và ec-gô-nô-mi;

Điều kiện về trang thiết bị: Đơn vị phải có đầy đủ trang thiết bị theo quy định tại Thông tư 19 hướng dẫn công tác y tế lao động

Điều kiện về nhân sự: Nhân viên của đơn vị thực hiện việc đo kiểm tra môi trường lao động phải có văn bằng, chứng chỉ đào tạo phù hợp với loại hình xét nghiệm, giấy xác nhận đã qua tập huấn về giám sát môi trường lao động, sức khỏe lao động, bệnh nghề nghiệp và có năng lực thực hiện các xét nghiệm đo, kiểm tra môi trường lao động.

Email us

Zalo

0918945839