Muc phi tham dinh Bao cao danh gia tac dong moi truong
Mức phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Mức phí thẩm định Báo cáo đánh giá tác động môi trường

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường phụ thuộc 2 yếu tố:

1. Cơ quan thẩm định 

  • Cơ quan trung ương gồm:Tổng cục Môi trường trực thuộc Bộ Tài nguyên và Môi trường; Các cơ quan được các Bộ, cơ quan ngang Bộ giao thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường. Thực hiện theo khoản 3 Điều 19 và khoản 2 Điều 26 Thông tư số 156/2013/TT-BTC ngày 06 tháng 11 năm 2013 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn thi hành một số điều của Luật quản lý thuế; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật quản lý thuế và Nghị định số 83/2013/NĐ-CP ngày 22 tháng 7 năm 2013 của Chính phủ. Tổ chức thu phí nộp số tiền phí theo tỷ lệ quy định tại Điều 5 Thông tư này vào ngân sách nhà nước (ngân sách trung ương) theo chương, mục, tiểu mục của Mục lục ngân sách nhà nước (Chi tiết quy định tại Thông tư 56/2018/TT-BTC quy định về mức thu, chế độ thu, nộp, quản lý và sử dụng phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường do cơ quan trung ương thực hiện thẩm định do Bộ trưởng Bộ Tài chính ban hành)
  • Hội đồng nhân dân cấp tỉnh (UBND cấp tỉnh): mỗi tỉnh thành dựa vào điều kiện kinh tế địa phương, nhưng đồng thời tương đương với với mức thu phí, lệ phí do Bộ Tài chính quy định.

2. Mức đầu tư của từng dự án

Tham khảo biểu phí thẩm định (dự án cơ quan Trung ương thẩm định)

BIỂU MỨC THU PHÍ THẨM ĐỊNH
BÁO CÁO ĐÁNH GIÁ TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG

(kèm theo Thông tư số 56/2018/TT-BTC ngày 25 tháng 6 năm 2018 của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

Số tt

Tổng vốn đầu tư

(tỷ đồng)

Mức phí đối với các Nhóm dự án (triệu đồng)

1

2

3

4

5

6

1

Đến 10

8,0

8,6

8,8

9,2

9,6

6,0

2

Trên 10 đến 20

12,5

13,0

13,5

14,0

15,0

9,0

3

Trên 20 đến 50

21,0

22,0

22,5

23,0

24,0

15,0

4

Trên 50 đến 100

37,5

38,0

39,0

41,0

43,0

27,0

5

Trên 100 đến 200

41,5

42,0

43,0

45,0

47,0

30,0

6

Trên 200 đến 500

54,0

55,0

56,0

59,0

62,0

39,0

7

Trên 500 đến 1.000

61,0

62,0

63,5

66,0

69,0

44,0

8

Trên 1.000 đến 1.500

65,0

67,0

68,5

72,0

75,0

48,0

9

Trên 1.500 đến 2.000

67,0

68,0

70,0

73,5

76,5

49,0

10

Trên 2.000 đến 3.000

70,0

71,0

73,0

76,0

79,0

51,0

11

Trên 3.000 đến 5.000

72,5

74,0

76,0

79,0

82,0

53,0

12

Trên 5.000 đến 7.000

77,0

78,0

80,0

84,0

87,0

56,0

13

Trên 7.000

84,0

86,0

88,0

92,0

96,0

61,0

Ghi chú:

1. Mức thu phí thẩm định lại báo cáo đánh giá tác động môi trường bằng 50% mức thu phí thẩm định lần đầu tương ứng trong Biểu nêu trên.

2. Nhóm dự án

a) Nhóm 1. Dự án công trình dân dụng.

b) Nhóm 2. Dự án hạ tầng kỹ thuật (trừ dự án giao thông).

c) Nhóm 3. Dự án nông nghiệp, lâm nghiệp, thủy sản, thủy lợi.

d) Nhóm 4. Dự án giao thông.

e) Nhóm 5. Dự án công nghiệp.

g) Nhóm 6. Dự án xử lý chất thải và cải thiện môi trường và các Dự án khác (không thuộc nhóm 1, 2, 3, 4, 5 nêu trên).

Đối với các dự án thuộc từ 02 nhóm trở lên thì áp dụng mức phí của nhóm có mức thu cao nhất./.

Tham khảo biểu phí thẩm định ở Hồ Chí Minh (dự án cơ quan cấp Tỉnh thẩm định)

Theo Nghị quyết 124/2016/NQ-HĐND về phí, lệ phí thuộc thẩm quyền của Hội đồng nhân dân thành phố Hồ Chí Minh (Quy định chi tiết mực phí lệ phí của các hồ sơ môi trường do cơ quan TP.HCM thẩm định)

Phí thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường, đề án bảo vệ môi trường chi tiết (Sở Tài nguyên môi trường TP.HCM) 

– Quận 1, 3, 4, 5, 6, 8, 10, 11, Bình Thạnh, Phú Nhuận, Tân Bình: 3.400.000đ/báo cáo

– Quận 2, 7, 9, 12, Gò vấp, Thủ Đức, Tân Phú, Bình Tân, huyện Bình Chánh, Hóc Môn, Củ Chi, Cần Giờ, Nhà Bè: 5.000.000đ/báo cáo 

Hãy liên hệ ngay QCVN để được tư vấn các thủ tục môi trường một cách chuẩn xác và nhanh chóng 0961.85.85.89

Lý do chọn QCVN là đơn vị lập đăng ký môi trường/ Giấy phép môi trường cho doanh nghiệp

  • QCVN có Đội ngũ ban điều hành được đào tạo chính quy ngành Luật kết hợp với chuyên viên viết hồ sơ được đào tạo chuyên ngành Quản lý môi trường trình độ Đại học/ Thạc Sĩ là thế mạnh để cung cấp các dịch vụ tư vấn pháp lý môi trường một cách chuẩn xác và uy tín.
  • QCVN có nhiều năm kinh nghiệm lập các dự án cấp Bộ, cấp Sở ban ngành, cấp Quân khu nên nắm rõ quy trình và nội dung cần lưu ý trước khi ra hội đồng thẩm định.
  • QCVN là đơn vị có phòng thí nghiệm đạt chuẩn 17025:2017 và Vimcerts 197, chúng tôi đáp ứng mọi yêu cầu của khách hàng liên quan đến kiểm nghiệm, thẩm định mẫu, lấy mẫu nếu trong hồ sơ có yêu cầu, giúp nhanh chóng hoàn thành hồ sơ cho doanh nghiệp.

MỌI THÔNG TIN VUI LÒNG LIÊN HỆ HOTLINE 0961858589

 

Email us

Zalo

0918945839