Moi tuong quan giua moi truong lao dong va suc khoe nguoi lao dong
Mối tương quan giữa môi trường lao động và sức khỏe người lao động

Mối tương quan giữa môi trường lao động và sức khỏe người lao động

Môi trường lao động là gì?

Quan trắc môi trường lao động là việc tiến hành việc thu thập, đánh giá, phân tích chỉ tiêu đo lường các yếu tố của môi trường lao động tại vị trí làm việc của người lao động, đối chiếu so với mức yêu cầu từ đó có biện pháp xử lý kịp thời với các chỉ tiêu vượt mức nhằm giảm thiểu tác hại đến sức khỏe người lao động, phòng bệnh nghề nghiệp.

Quan trắc môi trường lao động là hồ sơ bắt buộc đối với các đơn vị trong quá trình sản xuất, kinh doanh có sử dụng tới người lao động. Việc quan trắc định kỳ giúp doanh nghiệp nắm bắt được các yếu tố có nguy cơ gây ảnh hưởng tới sức khỏe người lao động, ảnh hướng tới hoạt động sản xuất của công ty và đó cũng là giúp cơ quan quản lý có số liệu thực tế về việc đảm bảo môi trường làm việc cho lao động mà công ty nêu ra trong hồ sơ vệ sinh lao động và các hồ sơ pháp lý khác.

Moi tuong quan giua moi truong lao dong va suc khoe nguoi lao dong

Mối tương quan giữa môi trường lao động và sức khỏe người lao động

Sức khỏe người lao động và môi trường lao động có mối quan hệ mật thiết với nhau. Nếu môi trường lao động tốt, quan hệ lao động hài hòa thì sức khỏe người lao động được cải thiện sẽ tăng năng suất lao động, kích thích sản xuất. Ngược lại, điều kiện lao động không tốt sẽ làm suy giảm sức khỏe người lao động, gây bệnh tật, nặng gây chấn thương, tai nạn sẽ dẫn tới tăng chi phí lao động, giảm năng suất lao động.

Các yếu tố nguy cơ trong môi trường lao động tác động đến sức khỏe người lao động như:

Các yếu tố trên luôn tồn tại trong môi trường làm việc do đó doanh nghiệp, cơ sở sản xuất cần thường xuyên tổ chức quan trắc môi trường lao động (đo, kiểm tra môi trường lao động) nhằm quản lý được môi trường làm việc của người lao động, phát hiện những yếu tố nguy cơ các tác hại nghề nghiệp để cải thiện điều kiện làm việc hoặc trang bị phương tiện phòng hộ cá nhân phù hợp nhằm đảm bảo được an toàn sức khỏe cho người lao động.

Người lao động tiếp xúc thường xuyên với yếu tố nguy cơ, tác hại nghề nghiệp vượt quá tiêu chuẩn cho phép sẽ bị ảnh hưởng sức khỏe, hoặc nặng hơn có thể mắc các bệnh nghề nghiệp tùy theo thời gian tiếp xúc và mức độ ô nhiễm tại nơi làm việc.

Cho đến nay, nhiều doanh nghiệp, cơ sở sản xuất vẫn còn xem nhẹ công tác kiểm tra, quan trắc môi trường lao động nói riêng và vệ sinh lao động nói chung. Một số doanh nghiệp nhầm lẫn giữa quan trắc môi trường lao động với đánh giá tác động của hoạt động sản xuất, kinh doanh đối với môi trường chung nên chỉ thực hiện quan trắc môi trường định kỳ. Thậm chí nhiều chủ doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nhỏ chưa biết quy định phải thực hiện quan trắc môi trường lao động định kỳ. Trong khi đó, ở các doanh nghiệp nhỏ, cơ sở sản xuất quy mô gia đình, làng nghề phần lớn đều sử dụng máy móc thô sơ, công nghệ lạc hậu và nhiều công đoạn sản xuất còn thủ công nên gây ra nhiều bụi, tiếng ồn, bức xạ nhiệt, xả thải nhiều hóa chất độc hại, khí độc….gây hại tới sức khỏe người lao động. Mà chưa có những biện pháp cải thiện không gian làm việc cho người lao động.

Email us

Zalo

0918945839