Luat moi truong moi nhat 2022
Luật môi trường mới nhất 2022

Luật môi trường mới nhất 2022

LUẬT MÔI TRƯỜNG MỚI NHẤT 2022

Cách phân biệt các loại giấy phép về môi trường theo Luật môi trường mới nhất 2022 để tránh gây nhầm lẫn cho doanh nghiệp.

Quý doanh nghiệp đang phân vân không biết đối với dự án, ngành nghề hoạt động của mình thì phải làm hồ sơ môi trường gì theo Luật bảo vệ môi trường mới nhất năm 2022. Hãy đọc bài viết dưới đây của Công ty Cổ phần kỹ thuật tiêu chuẩn QCVN Việt Nam để hiểu rõ hơn các quy định mới nhất năm 2022 về lĩnh vực môi trường

báo cáo công tác bảo vệ môi trường 2022

Theo Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 thì doanh nghiệp trong quá trình hoạt động tùy vào ngành nghề, quy mô sản xuất phải tiến hành làm các thủ tục sau:

  1. Đánh giá sơ bộ tác động môi trường

Đối tượng phải thực hiện đánh giá sơ bộ tác động môi trường là dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

Để tìm hiểu thêm về các dự án đầu tư thuộc nhóm I gồm các ngành nghề nào thì xem tại phụ lục III, Nghị định số 08 năm 2022. Hoặc liên hệ Công ty Cổ phần kỹ thuật tiêu chuẩn QCVN Việt Nam để được tư vấn chi tiết.

  1. Đánh giá tác động môi trường

Đối tượng phải thực hiện đánh giá tác động môi trường bao gồm:

– Dự án đầu tư nhóm I quy định tại khoản 3 Điều 28 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

– Dự án đầu tư nhóm II quy định tại các điểm c, d, đ và e khoản 4 Điều 28 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14.

Lưu ý:  Các đối tượng quy định trên nếu thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì không phải thực hiện đánh giá tác động môi trường.

Đánh giá tác động môi trường 2022

  1. Giấy phép môi trường

Đối tượng phải làm giấy phép môi trường

– Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

– Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như đối tượng quy định tại khoản 1 Điều này.

Lưu ý:  Các đối tượng quy định trên nếu thuộc dự án đầu tư công khẩn cấp theo quy định của pháp luật về đầu tư công thì được miễn làm giấy phép môi trường.

giấy phép môi trường

  1. Đăng ký môi trường

Đối tượng phải đăng ký môi trường bao gồm:

– Dự án đầu tư có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường;

– Cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ hoạt động trước ngày Luật này có hiệu lực thi hành có phát sinh chất thải không thuộc đối tượng phải có giấy phép môi trường.

Lưu ý:  Các dự án đầu tư, cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ nếu thuộc các trường hợp sau đây sẽ được miễn làm thủ tục đăng ký môi trường bao gồm:

+ Dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh;

+ Dự án đầu tư khi đi vào vận hành và cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ không phát sinh chất thải hoặc chỉ phát sinh chất thải với khối lượng nhỏ, được xử lý bằng công trình xử lý tại chỗ hoặc được quản lý theo quy định của chính quyền địa phương;

+ Ngoài ra nếu dự án thuộc Phụ lục XVI, Nghị định 08 năm 2022 thì sẽ được miễn đăng ký môi trường.

Liên hệ ngay Công ty Cổ phần kỹ thuật tiêu chuẩn QCVN Việt Nam để được tư vấn đối với trường hợp của quý công ty có thuộc Phụ lục XVI ban hành kèm theo Nghị định 08/2022/NĐ-CP hay không.

Email us

Zalo

0918945839