Lam sao de xu ly nuoc thai khu do thi
Làm sao để xử lý nước thải khu đô thị

Làm sao để xử lý nước thải khu đô thị

1. Trình tự thực hiện

Bước 1: Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của Pháp luật.

Đối với cấp Sở chuẩn bị 01 bộ hồ sơ về xả thải và 01 bộ hồ sơ năng lực.

Đối với cấp Bộ chuẩn bị 02 bộ hồ sơ về xả thải và 02 bộ hồ sơ năng lực.

Hồ sơ về xả thải bao gồm những giấy tờ sau:

 • Đơn đề nghị cấp giấy phép (Theo mẫu số 09 phụ lục Thông tư 27/2014/BTNMT)
 • Đề án xả nước thải vào nguồn nước (Áp dụng cho đơn vị chưa xả thải), Báo cáo xả nước thải vào nguồn nước (Áp dụng cho đơn vị đã xả thải); (Mẫu đề án hoặc báo cáo Theo mẫu số 35, 36 phụ lục Thông tư 27/2014/BTNMT).
 • Hồ sơ năng lực của đơn vị cấp phép.

Hồ sơ đi kèm với đề án xả thải hoặc báo cáo xả thải gồm:

 • Số liệu quan trắc chất lượng nước thải, nước nguồn tiếp nhận (nếu có);
 • Kết quả quan trắc mẫu nước thải trước và sau xử lý (báo cáo xả thải)
 • Các bản vẽ mặt bằng hệ thống thu gom, tiêu thoát nước thải, nước mưa.
 • Báo cáo thuyết minh, bản vẽ thiết kế cơ sở hệ thống xử lý nước thải.

Lam sao de xu ly nuoc thai khu do thi

Ghi chú:

Xin cấp phép xả thải cấp Bộ:

 • Xả nước thải với lưu lượng từ 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản;
 • Xả nước thải với lưu lượng từ 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

Xin cấp phép xả thải cấp Sở:

 • Xả nước thải với lưu lượng dưới 30.000 m3/ngày đêm trở lên đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản.
 • Xả nước thải với lưu lượng dưới 3.000 m3/ngày đêm trở lên đối với các hoạt động khác.

Không phải xin cấp phép xả thải mà chỉ đăng ký ở quận, huyện với lưu lượng nhỏ hơn 5m3/ngày đêm (trừ một số ngành sản xuất được quy định tại mục 5, điều 3 Thông tư 27/2014/BTNMT.

Bước 2: Nộp hồ sơ tại bộ phận một cửa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường hoặc Bộ Tài Nguyên và Môi trường

Khi đến nộp hồ sơ cá nhân, tổ chức xin cấp phép phải nộp đủ 01 bộ hồ sơ đối với cấp Sở và 02 bộ bộ hồ sơ đối với cấp Bộ; bộ hồ sơ, giấy tờ kèm theo phải có công chứng.

Hồ sơ năng lực kèm Chứng minh

Cán bộ tiếp nhận hồ sơ kiểm tra tính pháp lý và nội dung hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợp lệ thì tiến hành các thủ tục tiếp theo.
 • Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc không hợp lệ thì cán bộ tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộp hồ sơ làm lại kịp thời.

Sau khi bổ sung đầy đủ giấy tờ hợp lệ, cán bộ tiếp nhận hồ sơ viết giấy hẹn trao cho người xin cấp phép.

Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Trong giờ hành chính các ngày làm việc trong tuần.

Bước 3: Nhận giấy phép tại bộ phận một cửa thuộc Sở Tài nguyên và Môi trường.

 • Người đến nhận giấy phép xuất trình giấy hẹn nhận kết quả.
 • Tổ chức, cá nhân xin cấp phép xả nước thải vào nguồn nước phải nộp phí và lệ phí, cán bộ thu viết biên nhận thu lệ phí trao cho người nộp.
 • Cán bộ tiếp nhận trao giấy phép cho cá nhân và tổ chức xin cấp phép. Và người nhận phải ký nhận giấy phép.
 • Thời gian trao trả kết quả: trong giờ hành chính theo ngày hẹn.

2. Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Tài nguyên và Môi trường; Bộ Tài nguyên và Môi trường.

3. Thời hạn giải quyết: 30 đến 48 ngày làm việc kể từ khi nhận đủ hồ sơ.

4. Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân, tổ chức.

5. Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính: Phòng Tài nguyên nước

6. Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép xả nước thải vào nguồn nước

Email us

Zalo

0918945839