Lam sao de bao dam va kiem soat chat luong cua he thong quan trac nuoc thai tu dong, lien tuc
Làm sao để bảo đảm và kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

Làm sao để bảo đảm và kiểm soát chất lượng của hệ thống quan trắc nước thải tự động, liên tục

Bảo đảm chất lượng của hệ thống

Phải có đủ nhân lực am hiểu về hệ thống để thực hiện nhiệm vụ quản lý, duy trì và vận hành hệ thống

Đơn vị vận hành hệ thống phải định kỳ tham gia các chương trình đo, phân tích các chất chuẩn do Tổng cục Môi trường tổ chức hàng năm

Phải có hồ sơ quản lý hệ thống được lưu giữ tại đơn vị vận hành hệ thống và sẵn sàng xuất trình khi có yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Hồ sơ quản lý hệ thống bao gồm:

 • Danh mục các thông số quan trắc
 • Danh mục, đặc tính kỹ thuật của các thiết bị quan trắc, báo cáo kết quả kiểm tra thiết bị (test report) của nhà sản xuất thiết bị
 • Hướng dẫn sử dụng thiết bị
 • Bản vẽ thiết kế và mô tả về hệ thống
 • Quy trình vận hành chuẩn (SOP) của hệ thống
 • Các trang thiết bị và linh phụ kiện dự phòng
 • Sổ nhật ký về hoạt động bảo trì, bảo dưỡng, kiểm định, hiệu chuẩn thiết bị
 • Sổ tay một số lỗi thường gặp và cách khắc phục các sự cố trong quá trình quản lý và vận hành hệ thống
 • Sổ theo dõi, kiểm tra hoạt động hàng ngày của hệ thống
 • Giấy chứng nhận kèm theo báo cáo kết quả kiểm định, hiệu chuẩn các thiết bị quan trắc của hệ thống
 • Bằng chứng tham gia các chương trình đo, phân tích các dung dịch chuẩn do Tổng cục Môi trường tổ chức
 • Biên bản kiểm tra độ chính xác tương đối của hệ thống

Hệ thống phải được kiểm tra chất lượng trước khi đi vào vận hành chính thức và định kỳ 1 lần/năm bởi một bên thứ ba để bảo đảm tính độc lập, khách quan.

Lam sao de bao dam va kiem soat chat luong cua he thong quan trac nuoc thai tu dong, lien tuc

Quy trình kiểm tra chất lượng hệ thống quan trắc nước thải tự động liên tục

 • Kiểm tra vị trí quan trắc
 • Kiểm tra tính năng thu thập, lưu giữ và truyền dữ liệu quan trắc liên tục, tự động của hệ thống;
 • Kiểm tra các thành phần, đặc tính kỹ thuật và tính năng khác của hệ thống;
 • Đánh giá độ chính xác tương đối của hệ thống;
 • Các thông tin kiểm soát chất lượng được ghi chép vào Biên bản kiểm tra các đặc tính kỹ thuật, tính năng và độ chính xác tương đối của hệ thống.

Email us

Zalo

0918945839