Giay phep moi truong la gi?
Giấy phép môi trường là gì?

Giấy phép môi trường là gì?

GIẤY PHÉP MÔI TRƯỜNG

Bạn đang thắc mắc Giấy phép môi trường là gì?

Công ty Cổ phần kỹ thuật tiêu chuẩn QCVN Việt Nam với nhiều năm kinh nghiệm trong lĩnh vực quan trắc môi trường – tư vấn và lập hồ sơ môi trường cho các doanh nghiệp xin trả lời như sau:

Theo điều 3, Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 ban hành ngày 17/11/2020 và có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2022 thì Giấy phép môi trường là văn bản do cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền cấp cho tổ chức, cá nhân có hoạt động sản xuất, kinh doanh, dịch vụ được phép xả chất thải ra môi trường, quản lý chất thải, nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất kèm theo yêu cầu, điều kiện về bảo vệ môi trường theo quy định của pháp luật.

giấy phép môi trường

Hãy cùng Công ty Cổ phần kỹ thuật tiêu chuẩn QCVN Việt Nam tìm hiểu thêm những quy định mới nhất về Giấy phép môi trường.

Những quy định mới nhất về Giấy phép môi trường theo Luật bảo vệ môi trường như sau:

1/ Đối tượng phải làm giấy phép môi trường

– Dự án đầu tư nhóm I, nhóm II và nhóm III có phát sinh nước thải, bụi, khí thải xả ra môi trường phải được xử lý hoặc phát sinh chất thải nguy hại phải được quản lý theo quy định về quản lý chất thải khi đi vào vận hành chính thức.

– Dự án đần tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 72 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như các đối tượng trên.

2/ Thời hạn của giấy phép môi trường như sau:

– 07 năm đối với dự án đầu tư nhóm I;

– 07 năm đối với cơ sở sản xuất, kinh doanh, dịch vụ, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp hoạt động trước ngày Luật bảo vệ môi trường số 72 có hiệu lực thi hành có tiêu chí về môi trường như dự án đầu tư nhóm I;

– 10 năm đối với các đối tượng không thuộc các dự án trên;

– Thời hạn của giấy phép môi trường có thể ngắn hơn thời hạn quy định theo đề nghị của chủ dự án đầu tư, cơ sở, chủ đầu tư xây dựng và kinh doanh hạ tầng khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

mẫu giấy phép môi trường

Hình: Mẫu giấy phép do Bộ Tài nguyên và Môi trường ban hành

3/ Thẩm quyền cấp giấy phép môi trường theo Điều 41, Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 như sau:

– Bộ Tài nguyên và Môi trường cấp giấy phép đối với các đối tượng sau:

+ Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Bộ Tài nguyên và Môi trường phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường;

+ Đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp tỉnh trở lên hoặc nằm trên vùng biển chưa xác định trách nhiệm quản lý hành chính của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh; cơ sở có nhập khẩu phế liệu từ nước ngoài làm nguyên liệu sản xuất, cơ sở thực hiện dịch vụ xử lý chất thải nguy hại.

– Bộ Quốc phòng, Bộ Công an cấp giấy phép  đối với các dự án đầu tư, cơ sở thuộc bí mật nhà nước về quốc phòng, an ninh.

– Ủy ban nhân dân cấp tỉnh cấp giấy phép  đối với các đối tượng sau:

+ Dự án đầu tư nhóm II quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14;

+ Dự án đầu tư nhóm III quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 nằm trên địa bàn từ 02 đơn vị hành chính cấp huyện trở lên;

+ Đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14 đã được Ủy ban nhân dân cấp tỉnh hoặc Bộ, cơ quan ngang Bộ phê duyệt kết quả thẩm định báo cáo đánh giá tác động môi trường.

– Ủy ban nhân dân cấp huyện cấp giấy phép  đối với đối tượng quy định tại Điều 39 của Luật bảo vệ môi trường số 72/2020/QH14, trừ trường hợp quy định trên.

4/ Thời gian cơ quan nhà nước xem xét, giải quyết hồ sơ cấp giấy phép môi trường như sau:

– Không quá 45 ngày đối với giấy phép  thuộc thẩm quyền cấp giấy phép của Bộ Tài nguyên và Môi trường, Bộ Quốc phòng, Bộ Công an;

– Không quá 30 ngày đối với giấy phép môi trường thuộc thẩm quyền cấp giấy phép  của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Ủy ban nhân dân cấp huyện;

– Cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép  có thể quy định thời hạn cấp giấy phép  ngắn hơn so với thời hạn quy định theo loại hình, quy mô, tính chất của dự án đầu tư, cơ sở, khu sản xuất, kinh doanh, dịch vụ tập trung, cụm công nghiệp.

Quý doanh nghiệp cần tư vấn thêm về thủ tục xin cấp Giấy phép môi trường vui lòng liên hệ Công ty Cổ phần kỹ thuật tiêu chuẩn QCVN Việt Nam. Chúng tôi với đội ngũ nhân viên tư vấn nhiều năm kinh nghiệm – chuyên nghiệp – tận tâm nhằm phục vụ Quý khách hàng một cách tốt nhất.

Email us

Zalo

0918945839