Giai phap quan trac khi thai cho doanh nghiep
Giải pháp quan trắc khí thải cho doanh nghiệp

Giải pháp quan trắc khí thải cho doanh nghiệp

Quan trắc khí thải là quá trình đo, phân tích các thông số về tính chất vật lý, hoá học của khí thải. Quá trình này được thực hiện bởi các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường hoặc các đơn vị, tổ chức, cá nhân.

Vì sao doanh nghiệp cần phải thực hiện quan trắc khí thải cho doanh nghiệp?

 • Đánh giá sự tuân thủ của các cơ sở sản xuất đối với các tiêu chuẩn khí thải.
 • Đánh giá hiệu quả của quá trình sản xuất.
 • Giúp cho doanh nghiệp xây dựng các báo hiện trạng môi trường và hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm, tính phí bảo vệ môi trường đối với khí thải đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.
 • Quan trắc khí thải giúp ta có thể theo dõi các diễn biến của các chất lượng khí và đưa ra đánh giá theo quy định của pháp luật.

Chỉ tiêu của hệ thống quan trắc khí thải

 • Các chỉ tiêu quan trắc khí thải theo Nghị định số 40/2019/NĐ-CP – hướng dẫn thi hành Luật bảo vệ môi trường:
 • Các thông số môi trường giám sát cố định gồm: lưu lượng, nhiệt độ, áp suất, O2 dư, bụi tổng, SO2, NOX, CO.
 • Các thông số đặc thù theo ngành nghề theo yêu cầu
 • Căn cứ vào mục tiêu quan trắc, các quy chuẩn kỹ thuật quốc gia hiện hành về môi trường, loại hình sản xuất, quy mô, đặc điểm nguồn thải và yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền để xác định các thông số cần quan trắc.

Giai phap quan trac khi thai cho doanh nghiep

Sự cấp thiết của hoạt động quan trắc khí thải đối với doanh nghiệp

Quan trắc khí thải là việc làm cấp thiết nhằm bảo vệ và cải thiện môi trường không khí trong sạch.

Bảo vệ sức khỏe, đánh giá, hạn chế rủi ro do ô nhiễm không khí gây ra đối với con người và trên hết là duy trì sự sống của chúng ta trong tương lai.

Công tác quan trắc cũng giúp cho doanh nghiệp xây dựng các báo cáo hiện trạng môi trường và hỗ trợ công tác kiểm soát ô nhiễm, tính phí bảo vệ môi trường đối với khí thải đối với các cơ quan quản lý nhà nước về môi trường.

Quy trình quan trắc khí thải doanh nghiệp

 • Xác định vị trí và số lượng điểm quan trắc khí thải
 • Xác định các thông số quan trắc khí thải
 • Xác định thời gian, tần suất và số lượng mẫu quan trắc
 • Lập kế hoạch quan trắc khí thải
 • chuẩn bị tất cả nội dung liên quan đến việc quan trắc; quan trắc tại hiện trường; phân tích tại phòng thí nghiệm.
 • Lập báo cáo để báo cáo về cơ quan có thẩm quyền xem xét.

Tần suất quan trắc khí thải đối với doanh nghiệp, cơ sở sản xuất

Các doanh nghiệp, cơ sở sản xuất nên quan trắc khí thải tối thiểu là 3 tháng/1 lần. Tần suất lấy mẫu có thể thấp hơn và được cơ quan có thẩm quyền phê duyệt riêng cho từng cơ sở sản xuất nếu có yêu cầu. Đồng thời, cần lấy mẫu ít nhất 3 lần/ 1 lần đo.

Email us

Zalo

0918945839